Başlangıç » Nedir » Sosyal Politika (Sosyal Siyaset) nedir?

Sosyal Politika (Sosyal Siyaset) nedir?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Sosyal Politika (Sosyal Siyaset) nedir? Yaşam
Toplumda ortaya çıkan muhtelif sosyal sorunları ortadan kaldırmayı ve sosyal refahı temin etmeyi, artırmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen tedbirlerin ve uygulamaların bütünüdür. Çalışma hayatının yanında toplum hayatına yönelik düzenleyici ve iyileştirici politikaların bütünüdür. İktisadi faaliyetlerin bazı sosyal kesimlerde doğurduğu maddi olumsuzlukları ve sosyal adaletsizliği gidermeyi hedef alan bir disiplindir. Hedefleri: 1.) Ferdi muhtaçlığın yanında değişik psiko-sosyal sorunların ve yüklerin ortaya çıkması halinde muhtaç insanlara, değişik sosyal güvenlik yöntemleri çerçevesinde geniş kapsamlı ve çok maksatlı maddi ve manevi destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak. 2.) Sosyo-ekonomik yönden zayıf olan insanların sosyal ve ekonomik durumlarını sürekli olarak iyileştirmek. 3.) Sosyal barışın ve adaletin temini için refah toplumunu oluşturmak. 4.) Akla gelebilecek bütün sosyal risklere ve bunların doğurabileceği her türlü zararlara karşı toplumun bütün üyelerini sosyal güvenlik kapsamı altına almak. 5.) Fırsat eşitliği çerçevesinde insan haysiyetine yaraşır bir hayatın idamesi için tedbirler almak. 6.) Toplumda sosyal bütünleşmeyi ve sosyal tekamülü oluşturmaktır ve bunun için de sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek. 7.) Kolektif kendi kendine yardım etme ilkesine uygun olarak, gerek kamu alanında, gerekse sivil toplumda sosyal dayanışma ruhunu hayata geçirmek ve sivil toplum örgütlerine katılımcı imkanlar tanımak. 8.) Sosyal ahlak esaslarının toplumda geçerlilik kazanması yönünde sosyal pedagojik faaliyetlerde bulunmak. 9.) Kazançlardaki aksamalara karşılık risk yönetimi ve sosyal koruma oluşturma. 10.) Piyasanın sağlayamadığı değerli mal ve hizmetleri (merit goods) temin etme. 11.) Fakirliği önlemek-gidermek ve sosyal bütünleşmeyi sağlamak.
Sosyal Politika Alanları: Sosyal politikanın gerek teorik, gerekse pratik anlamda ilgi gösterdiği sosyal sorun alanları ve(ya) bir çözüm aracı olarak üzerinde önemle durduğu teklif ve tedbirlerdir.
Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010).2010-07-12