4 Mayıs 2010

Sosyal psikolojinin psikolojiye etkileri nelerdir?

Psikoloji
Psikoloji
Bireyin gelişimi ve davranışları üzerinde, kültürün, gelenek ve göreneklerin de etkisi olur. Bu nedenle psikoloji, toplumların genel niteliklerini, işlevlerini, gelişimini inceleyen sosyoloji biliminden yararlanır. Birey ile toplumun ilişkisini düşünelim. Bu durumda birey belirli bir sosyal ortamda yaşar, kişiler de bulundukları ortama kendi özel kişiliklerini yansıtırlar. Oysa bu iki bilim dalı bu etkileşime cevap veremez. Bu nedenle sosyal psikoloji bu tür sorunlara çözüm getirir. Dünyanın değişik toplumlarının kültürlerini, sanatlarını, gelenek ve göreneklerini inceleyen antropoloji alanındaki yeni buluşlar da insan psikolojisine ışık tutar.
Share

You may also like...