Başlangıç » Nedir » Sosyal Yardım (Kamu Yardımı) nedir?

Sosyal Yardım (Kamu Yardımı) nedir?

Posted by: Ne Nedir 15 Haziran 2011 Yorum Yaz

Sosyal Yardım (Kamu Yardımı) nedir? Özel Eğitim

Yardıma muhtaçlara yapılan maddi desteklerdir. Yerel ölçüler içinde minimum (asgari) düzeyde dahi kendisini ve bakmakla mükellef (yükümlü) olduğu kişileri geçindirme imkanından mahrum kalmış fertlere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak yapılan ve onları kendi kendilerine yeterli hale getirmek maksadını taşıyan ayni ve nakdi nitelikteki geçici veya süreli, sistemli ve düzenli karşılıksız yardımlardır (2003 tarihli “Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Temel Kanunu Tasarısı Taslağı”).

Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010).2011-06-15