Başlangıç » Nedir » Soyut işlemler dönemi

Soyut işlemler dönemi

Posted by: Ne Nedir 22 Mart 2010 Yorum Yaz

Soyut işlemler dönemi Bilim
Soyut işlemler dönemindeki birey hangi özelliklere sahiptir?
Bu dönem bireyin 11 yaş sonrası yaşamını kapsar.
Bu dönemde birey, biçimsel mantık kurallarına uygun çıkarsamalarda bulunur. Örneğin; “Bütün metaller elektriği iletir” ve “Bakır bir metaldir” Önermelerine dayalı olarak birey, “O halde, bakır elektriği iletir” biçiminde bir çıkarsamada bulunur.
Birey, problem durumuyla ilgili değişkenleri belirleyip değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayabilir.
Birey belirlediği değişkenlerden yararlanarak ele aldığı problemin çözümüne yönelik denenceler kurabilir.
Kaynak: Doç. Dr. Fitnat KAPTAN, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminin Niteliği ve Amaçları”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.


2010-03-22