Başlangıç » Nedir » Stand By nedir?

Stand By nedir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Stand By nedir? Bankacılık
Hazır durumda olmak. IMF ile kredi anlaşması yapmak. Merkez Bankası ancak, döviz alarak piyasaya (TL) sürebilir koşulu getirildi. Buna döviz çıpası dendi.
Kamu harcamaları vergi ile tam olarak finanse edilemezse aradaki açığı hazine bono/tahvil karşılığında Merkez Bankasından borç alarak finanse eder.
Üretim karşılığı olmadan Merkez Bankasının emisyon yaratması ve hazineye borç vermesi Transfer Ödemeleri amacı ile kullanılır. Bu işlemler ise, ekonomide enflasyon yaratır. En sağlıklı emisyon döviz karşılığı yapılandır.
2000 yılında bankalar döviz borçlanıp kredi verdiler ve likidite açığı arttı. Dolar şeklinde aldıkları mevduatı bozdurup Hazine Bonosu ve Döviz Tahviline yatırdılar. Pozisyon açığı yarattılar.
Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları”


2010-02-20