5 Nisan 2010

Su ile ilgili tesislerin denetiminin insan ve çevre sağlığı açısından önemi nedir?

Beslenme
Beslenme

Tüketime verilen suyu temin etmek için öncelikle doğadaki temiz suları değerlendirmek gerekir. Ancak bugünkü koşullarda bunun imkanı yoktur. Bunun nedenleri arasında nüfus artışı, doğadaki su kaynaklarından elde edilen temiz suyun nüfusun ihtiyacına cevap vermemesi, su kaynaklarının kirlenmesidir.

Yer altı veya yüzeysel suların tüketime verilmeden önce temiz oldu­ğunun kesin olarak bilinmesi gerekir. Yapılan laboratuar analizleri ile bu durum tespit edilmektedir. Yine kirli ve şüpheli suların arıtıldıktan sonra is­tenen düzeyde olup olmadığı da laboratuar analizleri sonucu belli olur.

Tesislerin tekniğine uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi gere­kir. Tesisler işletmeye açıldıktan sonra da rutin olarak yapılacak denetim toplum sağlığının korunması ve suyla geçebilecek bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Kaynak: Dr. Dyt. Meltem Soylu, Sağlık Memuru Engin Alacahan, Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici, “Gıda, Su ve Beslenme Konusunda Sık Sorulan Sorular (II)”, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şubat – 2008.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...