Başlangıç » Nedir » Su ürünleri Desteklemelerinden Kimler Yararlanabilir?

Su ürünleri Desteklemelerinden Kimler Yararlanabilir?

Posted by: Ne Nedir 17 Haziran 2011 Yorum Yaz

Su ürünleri Desteklemelerinden Kimler Yararlanabilir? Su Ürünleri

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı, 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan, alabalık, çipura, levrek, kabuklu, çift kabuklu ve yumuşakçalar ile yeni türlerde mersin balığı türleri, yılan balığı kerevit türleri, karides türleri, kalkan balığı türleri, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz,minekop, eşkine, sargoz, mırmır,

sarıağız, yayın türleri, karabalık ve deniz alabalığı türleri yetiştiriciliği yapanlar ürün desteklemelerinden yararlandırılmaktadır. Desteklemeye konu miktar, su ürünleriyetiştiricilik belgesindeki kapasitesi daha fazla olsa dahi destek miktarı 2000 Ton/yıl ilesınırlıdır. Destek miktarı, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi miktarını aşamaz. Hareketli sistemlerde (gemivb.) yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerin faydalanabilecekleri desteklemeye konu miktar ise, 2.000 ton/yıl’ı aşmamak kaydıyla, projenin uygulanabilirliğini izlemekle görevlendirilen kuruluş veya teknik ekip tarafından yıl içerisinde üretilebileceği öngörülen ve raporlarında da yer verecekleri miktar ile sınırlıdır. Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan işletmelerde üreticibirliklerine üyelik şartı aranmamaktadır

Kaynak: Aydın F. v.d. 2007. Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Politikalar. “abveteriner.org” web sitesi su politikalar.2011-06-17