Başlangıç » Nedir » Su Ürünleri İstihsalinde Kullanılan Gemilerde Aranılan Asgari Vasıf Ve Şartlar Nelerdir?

Su Ürünleri İstihsalinde Kullanılan Gemilerde Aranılan Asgari Vasıf Ve Şartlar Nelerdir?

Posted by: Mustafa Çelik 1 Mart 2011 Yorum Yaz

Su Ürünleri İstihsalinde Kullanılan Gemilerde Aranılan Asgari Vasıf Ve Şartlar Nelerdir? Su Ürünleri

A) Motorsuz Gemiler:

Motorsuz gemilerle; olta, uzatma, fanyalı, çökertme, serpme ve alamana tipi çevirme ağları, ığrıp, manyat, trata, tarlakoz gibi sürütme ağları ve sepetler dışındaki vasıtalarla avlanma yapılamaz. Ancak trol, gırgır gibi istihsal vasıtalarında ve dalyanlarda yardımcı tekne olarak kullanılabilirler.

B) Motorlu Gemiler
a) Uzunluğu 12 metreden küçük olan gemilerde; motorsuz gemilerde kullanılan her türlü av
araç ve gereç ile direç, algarna, kankava, skafandır, karides trolü, zıpkın gibi avlanma
vasıtaları bulundurulabilir. Bu gemiler gırgır tekneleri ile dalyan benzeri diğer istihsal
vasıtalarına yardımcı olarak da kullanılabilirler.
b) Uzunluğu 12 metre dahil 22 metreye kadar olan gemilerde; Motorsuz ve 12 metreye kadar olan motorlu gemilerde kullanılan her türlü av araç ve gereçleri ile gırgır, trol ve benzeri avlanma vasıtaları da bulundurulabilir.
c) Uzunluğu 22 metre ve daha büyük gemilerde, işaret tabancası ve fişeği, telsiz, su üstü radarı, pis su tankı ve asgari soğuk muhafaza şartlarına haiz izotermik, frigorik gibi depoların bulundurulması zorunludur. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ruhsat almış gemilerde bahsi geçen soğuk muhafaza şartları ve tesisleri aranmaz. Bu gemilerde 22 metreye kadar olan gemilerde bulundurulan av araç ve gereçleri de bulundurulabilir.
Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.

 


2011-03-01