Başlangıç » Nedir » Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi Alma Şartları Nelerdir?

Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi Alma Şartları Nelerdir?

Posted by: Mustafa Çelik 1 Mart 2011 Yorum Yaz

Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi Alma Şartları Nelerdir? Su Ürünleri

Ruhsat Tezkeresi almak üzere müracaat eden gerçek kişilerin; 18 yaşını bitirmiş bulunmaları ve Hükümet takibinden alacakları sağlık raporunu, ikametgah belgesini, dalgıç ve balık adamların ise ayrıca resmi kuruluşlardan alacakları Dalgıç ve Balık Adam belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Gemiler için verilen Ruhsat Tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek bir şekilde gemiye takılması zorunludur. Bu plakanın şekil ve özellikleri Bakanlıkça belirlenir. Ortaklarının tamamı Türk vatandaşı olmayan tüzel kişiler Ruhsat Tezkeresi alamazlar. Ancak, Yabancı Sermaye Mevzuatına uygun olarak kurulmuş tüzel kişiliklere, projeleri ve teknik yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmak kaydı ile Ruhsat Tezkeresi verilebilir. Bu yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen şartları taşımayan ve denizde su ürünleri istihsalinde bulunanlar için “Denize Elverişlilik Belgesi” ni ibraz edemeyen gemilere Ruhsat Tezkeresi verilmez. Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsalinde bulunacak Ruhsat Tezkeresi sahipleri, ruhsatlarını ayrıca mahalli Orman veya Devlet Su İşleri Teşkilatına vize ettirmekle yükümlüdürler. Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.2011-03-01