Başlangıç » Nedir » Su Ürünlerini Koruma Önlemleri Ve Kurtarma Faaliyetleri Nelerdir?

Su Ürünlerini Koruma Önlemleri Ve Kurtarma Faaliyetleri Nelerdir?

Posted by: Mustafa Çelik 6 Mart 2010 Yorum Yaz

Su Ürünlerini Koruma Önlemleri Ve Kurtarma Faaliyetleri Nelerdir? Su Ürünleri
Sigortalı, bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri zaman geçirmeksizin almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigortalı;
Sigortalı su ürünlerinin hastalanması veya kazaya uğraması halinde su ürünleri konusunda uzman bir veteriner hekim, ziraat ve su ürünleri mühendisi marifetiyle gerekli tedbirleri almak,
Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Havuz veya eksperin sigortalanmış su ürünleri ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek, yükümlülüğündedir.
Kaynak: HDI Sigorta; Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları 01.01.20082010-03-06