Başlangıç » Nedir » Sular nasıl kirlenir?

Sular nasıl kirlenir?

Posted by: Tuncay Demir 5 Nisan 2010 Yorum Yaz

Sular nasıl kirlenir? Beslenme Gıda
Endüstriyel kirlenme; Yeraltı depolama tanklarından sızıntılar, tarım­sal akıntılar, elverişsiz endüstriyel uygulamalar, madencilik uygula­maları, atık kimyasalların toprak altına enjeksiyonu, korozif sular en önemli kirletici uygulamalardır.
Evsel kirlenme; Evsel kirlenme etkenlerinin başında lağım ve çöpler gelir. Lağımlar genellikle insan dışkı ve idrarını içermektedir. Günü­müzde geliştirilen bazı araçlar çöplerin öğütülerek lağım sularına verilmesini sağlamaktadır. Deterjanlar bir diğer evsel kirlenme ne­denidir.
•   Mikrobiyolojik kirlenme; Su kirliliği insan sağlığının büyük oranda tehlikeye düşmesine neden olmaktadır. Lağım suları ile kirlenen su­larda bakteri ve virüs oranı artar. Tifo, dizanteri, hepatit, kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların bu yolla yaylımına sebep olur.
• Tarımsal kirlenme; Tarımda üretimi artırmak amacıyla kullanılan kim­yasal gübreler, böceklerle mücadelede kullanılan bir takım kimyasal zehirler yağmur suları ile toprak altına geçerek yeraltı sularını kirlen­mesine neden olabilir.
• Isı kirlenmesi; Su kütlesinin sıcaklığını artırıcı katkılar ısı kirlenme­si olarak adlandırılır. Elektrik santrallerinde ve diğer endüstrilerde makinelerin soğutulması amacıyla su kullanılmakta, bu su herhangi bir biyolojik kirlenme olmadan diğer su kaynaklarına verilse bile o suyun sıcaklığını artırmakta ve suda yaşayan birçok bitki ve hayvan ölebilmektedir.
Kaynak: Dr. Dyt. Meltem Soylu, Sağlık Memuru Engin Alacahan, Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici, “Gıda, Su ve Beslenme Konusunda Sık Sorulan Sorular (II)”, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şubat – 2008.


2010-04-05