Başlangıç » Nedir » Sure nedir?

Sure nedir?

Posted by: Sedat Aslan 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Sure nedir? İlahiyat
Sure; ayetlerden oluşmuş bölümlere sure denir. Kur'an da 114 sure vardır. Tevbe suresi hariç bütün sureler besmele ile başlar. Kur'an'ın ilk suresi 7 ayetten oluşan Fatiha'dır. Son suresi ise Nas'tır. En uzun suresi Bakara olup 286 ayetten oluşur. En kısa suresi ise 3 ayetle Kevser suresidir. Surelerin isimlerini de Allah (cc) vermiştir. Surelerden Mekke'de nazil olanlara Mekki sureler, Medine'de nazil olanlara da Medeni sureler denir.
Hz. Peygamber, Kur'an'ın tecvidle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur (İbn Mace, Mukaddime, 11, I, 49, no:138). Ayrıca Peygamberimiz, tecvidle okumayı emrederken, tecvide uyulmadan okumayı da yasaklamıştır. Nitekim bu konuda; “Nice Kur'an okuyanlar vardır ki, Kur'an onlara lanet eder” (Muhammed Mekki, Nihayetü'l-Kavli'l-Müfid, 8) demiştir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-02-20