Başlangıç » Nedir » Sürekli İyileştirme Nedir?

Sürekli İyileştirme Nedir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Sürekli İyileştirme Nedir? Kalite
Kuruluşta, makine ve teknolojik yeniliklerle sağlanan performans gelişmesine ek olarak tüm çalışanların proses geliştirme faaliyetlerine etkin katılımı sağlanmalıdır. Rekabeti belirleyen, kalite, maliyet ve hızdır. Bu üç unsurun sağlanması (kalitenin yüksek olması, maliyetin düşük ve istenilen zamanda, istenilen ürünün ve istenilen tarihte teslimatının yapılmasını sağlamak) proseslerin sürekli geliştirilmesi denetlenmesi ile mümkündür. Proses geliştirmede temel amaç, proses değişikliğinin azaltılması, sıfır hataya ulaşılmasının hedeflenmesi ve proses süresinin azaltılmasıdır. Her prosesteki değişkenlik azaldıkça, bu değişkenlikten kaynaklanan hatalar azalmakta ve ürün kalitesi artmaktadır [1]. Şirket rekabet gücünü oluşturan kalite – maliyet-hız unsurlarını etkili biçimde, şirketin üst yöneticisinin liderliğinde yönlendirilebileceğini belirten proses yönetimi, en az proses geliştirme ve denetleme ilkesi kadar önemlidir.
Kaynak: İTÜ İşletme Mühendisliği Toplam Kalite Yönetimi Araştırma Komitesi, s. 15.2010-03-03