Tagged: Aerodinamik

Aerodinamik

Bernoulli etkisi nedir?

Bu olaya “Bernoulli etkisi” adı veriliyor. İs­viçreli matematikçi Daniel Bernoulli, akışkan­larda (yani sıvılar ve gazlarda) basınçla hız ara­sındaki bağlantıyı ifade...

Aerodinamik

Dinamik benzerlik nedir?

Akımların benzer olmasının ilk şartı cisimlerin geometrik şekillerinin birbirine benzemesidir. Bu benzerliğe her iki cisim yüzeyi üzerindeki pürüzlülüklerin de dahil...

Aerodinamik

Geometrik benzerlik nedir?

Akımların benzer olmasının ilk şartı cisimlerin geometrik şekillerinin birbirine benzemesidir. Bu benzerliğe her iki cisim yüzeyi üzerindeki pürüzlülüklerin de dahil...

Aerodinamik

Akım benzerliği nedir?

Rayleigh denklemi bir cisme etkiyen aerodinamik kuvvet ve momentin, cismin büyüklüğü, havaya nazaran hızı ve havanın yoğunluğu gibi boyutlu büyüklüklere...

Aerodinamik

Basınç katsayısı

Aerodinamik incelemelerinde sıklıkla cisimlerin etrafındaki basınç dağılımıyla ilgilenilir. Ancak bu incelemelerde basıncın mutlak değeri yerine bir katsayı şeklindeki ifadesinin kullanılması...

Aerodinamik

Sapma momenti (Yawing moment) nedir?

Uçağı düşey z ekseni etrafında döndürmeye çalışan moment bileşenidir. Uçağın burnunu pilota göre sağa döndürecek tarzda etkiyen sapma momenti pozitif...

Aerodinamik

Yalpa momenti (Rolling moment) nedir?

Uçağın hareket doğrultusu ile çakışan x ekseni etrafında bir kanadı aşağı, bir kanadı yukarı gidecek şekilde dönmesine neden olacak tarzda...