Başlangıç » Etiket Arşivi Aerodinamik

Tag Archives: Aerodinamik

Bernoulli etkisi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu olaya “Bernoulli etkisi” adı veriliyor. İs­viçreli matematikçi Daniel Bernoulli, akışkan­larda (yani sıvılar ve gazlarda) basınçla hız ara­sındaki bağlantıyı ifade eden formülü 1738 yı­lında yayımlamış. Bu bağıntı, çoğunlukla “bi...

Dinamik benzerlik nedir?

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Akımların benzer olmasının ilk şartı cisimlerin geometrik şekillerinin birbirine benzemesidir. Bu benzerliğe her iki cisim yüzeyi üzerindeki pürüzlülüklerin de dahil edilmesi gereklidir. Ayrıca cisimlerin havaya nazaran hareket doğrultuları da aynı o...

Geometrik benzerlik nedir?

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Akımların benzer olmasının ilk şartı cisimlerin geometrik şekillerinin birbirine benzemesidir. Bu benzerliğe her iki cisim yüzeyi üzerindeki pürüzlülüklerin de dahil edilmesi gereklidir. Ayrıca cisimlerin havaya nazaran hareket doğrultuları da aynı o...

Akım benzerliği nedir?

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Rayleigh denklemi bir cisme etkiyen aerodinamik kuvvet ve momentin, cismin büyüklüğü, havaya nazaran hızı ve havanın yoğunluğu gibi boyutlu büyüklüklere bağlı olduğu gibi geometrik şekli ve pürüzlülüğüne, havaya nazaran hareket doğrultusuna ve Reynol...

Basınç katsayısı

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Aerodinamik incelemelerinde sıklıkla cisimlerin etrafındaki basınç dağılımıyla ilgilenilir. Ancak bu incelemelerde basıncın mutlak değeri yerine bir katsayı şeklindeki ifadesinin kullanılması tercih edilir. Kaynak: M. Adil Yükselen, “Aerodinamik Ders...

Hava araçlarının aerodinamik farklılıkları

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Uçak ve benzeri vasıtalarla ilgili uygulamada şüphesiz çok farklı büyüklüklerde ve hızlarda, çok farklı irtifalarda uçan araçlarla ilgilenilmektedir. Birbirine yakın özelliklerdeki vasıtaların kanat, kuyruk gibi elemanlarının geometrileri arasında da...

Aerodinamik kuvvet ve moment için boyut analizi

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir cisme etkiyen aerodinamik kuvvetin akışkan ve cismin özellikleri ile cismin akışkana nazaran hareketinin büyüklüğüne bağlı olduğu söylenebilir. Bu özellikler ve boyutları akışkanın basıncı akışkanın sıcaklığı akışkanın yoğunluğu akışkanın mutlak ...

Sapma momenti (Yawing moment) nedir?

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Uçağı düşey z ekseni etrafında döndürmeye çalışan moment bileşenidir. Uçağın burnunu pilota göre sağa döndürecek tarzda etkiyen sapma momenti pozitif kabul edilir. Kaynak: M. Adil Yükselen, “Aerodinamik Ders Notları”, Güz Yarıyılı, 2006-2007. ...

Yalpa momenti (Rolling moment) nedir?

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Uçağın hareket doğrultusu ile çakışan x ekseni etrafında bir kanadı aşağı, bir kanadı yukarı gidecek şekilde dönmesine neden olacak tarzda etkiyen moment bileşenidir. Sağ kanadı aşağı yönlendirecek tarzda etkimesi halinde pozitif kabul edilir. Kaynak...