Başlangıç » Etiket Arşivi Akışkanlar

Tag Archives: Akışkanlar

Akışkanlar mekaniği kaç kısma ayrılır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akışkanlar mekaniği 3 bölüme ayrılır. Hidrostatik: Durgun akışkanların durumunu inceler Kinematik: Hareket halindeki akışkanın yalnız hız ve akım çizgileri ile ilgilenir. Hidrodinamik: Hareket halindeki akışkanın hız ve ivmeleri ile akışkana etkiyen ...

Kaç çeşit sıvı akışı vardır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Türbülanslı ve laminer akış Permanant ve permanant olmayan akım Üniform ve üniform olmayan akım Permanant ve üniform akış Permanant olmayan üniform akış Permanant olmayan üniform olmayan akış Permanant olan üniform olmayan akış Kaynak: Yrd. Doç. Dr. ...

Pürüzlü cidar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Gerçekte cilalı bir cidar mevcut olmayıp her cidarın pürüzlülüğü vardır. Yükseklikleri ks olan elemanların sık bir şekilde boru cidarına yapıştığını düşünelim. Böylece boru cidar pürüzlenmiş olacaktır. Pratikte her malzemenin kendi pürüzlülüğü vardır...

Basınçlı (Cebri) akım nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Borularda akışın atmosferle temas eden hiçbir akışkan parçacığının olmaması ve tamamen enkesiti doldurarak akması söz konusudur. Bu tip akımlara “basınçlı akım” (cebri akım) adı verilmektedir. ...

Borularda enerji kaybı

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir boru içerisindeki akışkan, hareketi sırasında çeşitli sebeplerden (sürtünme, boru içerisindeki yerel şartlar) dolayı enerjisinin bir kısmını kaybeder (ısı enerjisine dönüşür). Bu esnada iki tip enerji kaybı söz konudur. Sürtünme enerji kaybı Yers...

Boru nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Borularda akışın atmosferle temas eden hiçbir akışkan parçacığının olmaması ve tamamen enkesiti doldurarak akması söz konusudur. Bu tip akımlara basınçlı akım (cebri akım) adı verilmektedir. Uygulamada, basınç altında sıvı nakleden kapalı akış yollar...

Kanal nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıvının kısmi dolu olarak iletildiği kapalı akış yolları ise serbest yüzeye sahip olmaları dolayısıyla “kanal” olarak adlandırılırlar ve boru sınıfına girmezler. Yüzey suyu drenajı (yağmur sularının uzaklaştırılması) veya atıksu drenajı sisteminde, s...

Borularda oluşan sürtünme enerji kaybı

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Basınçlı bir boru akımında, akışkanın boru cidarlarına sürtünmesinden dolayı enerjisinin bir kısmı ısı enerjisi olarak ortaya çıkar. Pratikte kullanamayacağımız ısı enerjisine dönüşen bu kısım, akışkanlar mekaniğinde enerji kaybı olarak ifade edilir....