Tagged: Akışkanlar

Laminer ve türbülans akımlar

1883 yılında Reynolds’un yapmış olduğu deneylerde, küçük akım hızlarında meydana gelen enerji kaybının, ortalama akım hızı ile doğru orantılı olduğunu,...

Borularda laminer ve türbülanslı akım

Laminer ve türbülanslı akım, Reynolds sayısı ile belirlenmektedir. Reynolds'un çeşitli borularda yaptığı birçok deneylerde laminer akımdan türbülanslı akımlara geçişin sadece...

Üniform akım nedir?

Akımlarda yatağın eksenine dik ıslak en kesit alanları birbirinin aynı ise, her en kesitten geçen sıvının ortalama hızları birbirine eşit...

Borularda laminer akış hali

Bir kesitte cidardan eksene doğru hız artmaktadır. Değişme paraboloiddir. Kesitte cidardan eksene doğru sürtünme gerilmesi azalmaktadır. Değişim doğrusaldır. Birim boru...

Türbülanslı akım hali

Küçük hızlarda akımın laminer kaldığı, büyük hızlarda ise akımın türbülanslı hale geçtiği kesin olarak bilinmekte ve cidarın hemen yakınındaki bölgede...

Mekanik kaç kısma ayrılır?

Mekanik iki kola ayrılmaktadır: Katılar Mekaniği Akışkanlar Mekaniği (Teorik Hidrodinamik ve Ampirik Hidrolik)

Akışkanlar mekaniği ve hidrolik

Pratik problemlere teorik çözümler getirememiş olmasından, teorik hidrodinamik problemlerin çözümünde yeterince etkili olamamıştır. Buna karşılık Ampirik Hidrolik ise deneysel olarak...