Etiketler: Akışkanlar

Akışkanlar

Basınçlı (Cebri) akım nedir?

Borularda akışın atmosferle temas eden hiçbir akışkan parçacığının olmaması ve tamamen enkesiti doldurarak akması söz konusudur. Bu tip akımlara “basınçlı...

Akışkanlar

Borularda enerji kaybı

Bir boru içerisindeki akışkan, hareketi sırasında çeşitli sebeplerden (sürtünme, boru içerisindeki yerel şartlar) dolayı enerjisinin bir kısmını kaybeder (ısı enerjisine...

Akışkanlar

Boru nedir?

Borularda akışın atmosferle temas eden hiçbir akışkan parçacığının olmaması ve tamamen enkesiti doldurarak akması söz konusudur. Bu tip akımlara basınçlı...

Akışkanlar

Kanal nedir?

Sıvının kısmi dolu olarak iletildiği kapalı akış yolları ise serbest yüzeye sahip olmaları dolayısıyla “kanal” olarak adlandırılırlar ve boru sınıfına...

Akışkanlar

Borularda oluşan sürtünme enerji kaybı

Basınçlı bir boru akımında, akışkanın boru cidarlarına sürtünmesinden dolayı enerjisinin bir kısmı ısı enerjisi olarak ortaya çıkar. Pratikte kullanamayacağımız ısı...

Akışkanlar

Boru hidroliği nedir?

Borularda akışın atmosferle temas eden hiçbir akışkan parçacığının olmaması ve tamamen enkesiti doldurarak akması söz konusudur. Bu tip akımlara basınçlı...

Akışkanlar

Hidrolik yarıçap nedir?

Bir akım borusunda, kesit alanının akım borusunu çevreleyen katı cidar uzunluğuna oranı “hidrolik yarıçap” olarak tanımlanır.

Akışkanlar

Laminer akım nedir?

1883 yılında Reynolds’un yapmış olduğu deneylerde, küçük akım hızlarında meydana gelen enerji kaybının, ortalama akım hızı ile doğru orantılı olduğunu,...

Akışkanlar

Yersel enerji kaybı nedir?

Yersel enerji kayıpları, borudaki akış yolunun özelliğine bağlı olarak, akışın hızında doğrultu ve şiddetçe değişiklikler gösteren durumlardan doğan kayıplardır. Sürekli...