Başlangıç » Etiket Arşivi Akışkanlar

Tag Archives: Akışkanlar

Kanal nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıvının kısmi dolu olarak iletildiği kapalı akış yolları ise serbest yüzeye sahip olmaları dolayısıyla “kanal” olarak adlandırılırlar ve boru sınıfına girmezler. Yüzey suyu drenajı (yağmur sularının uzaklaştırılması) veya atıksu drenajı sisteminde, s...

Borularda oluşan sürtünme enerji kaybı

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Basınçlı bir boru akımında, akışkanın boru cidarlarına sürtünmesinden dolayı enerjisinin bir kısmı ısı enerjisi olarak ortaya çıkar. Pratikte kullanamayacağımız ısı enerjisine dönüşen bu kısım, akışkanlar mekaniğinde enerji kaybı olarak ifade edilir....

Boru hidroliği nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Borularda akışın atmosferle temas eden hiçbir akışkan parçacığının olmaması ve tamamen enkesiti doldurarak akması söz konusudur. Bu tip akımlara basınçlı akım (cebri akım) adı verilmektedir. Uygulamada, basınç altında sıvı nakleden kapalı akış yollar...

Laminer akım nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

1883 yılında Reynolds’un yapmış olduğu deneylerde, küçük akım hızlarında meydana gelen enerji kaybının, ortalama akım hızı ile doğru orantılı olduğunu, fakat büyük akım hızlarında oluşan enerji kaybının ise yaklaşık olarak ortalama akım hızının kares...

Yersel enerji kaybı nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yersel enerji kayıpları, borudaki akış yolunun özelliğine bağlı olarak, akışın hızında doğrultu ve şiddetçe değişiklikler gösteren durumlardan doğan kayıplardır. Sürekli enerji kaybı, boru boyuna bağlı olurken, yersel enerji kaybı yersel değişiklikle...

Türbülanslı akım nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

1883 yılında Reynolds’un yapmış olduğu deneylerde, küçük akım hızlarında meydana gelen enerji kaybının, ortalama akım hızı ile doğru orantılı olduğunu, fakat büyük akım hızlarında oluşan enerji kaybının ise yaklaşık olarak ortalama akım hızının kares...

Laminer ve türbülans akımlar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

1883 yılında Reynolds’un yapmış olduğu deneylerde, küçük akım hızlarında meydana gelen enerji kaybının, ortalama akım hızı ile doğru orantılı olduğunu, fakat büyük akım hızlarında oluşan enerji kaybının ise yaklaşık olarak ortalama akım hızının kares...

Borularda laminer ve türbülanslı akım

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Laminer ve türbülanslı akım, Reynolds sayısı ile belirlenmektedir. Reynolds'un çeşitli borularda yaptığı birçok deneylerde laminer akımdan türbülanslı akımlara geçişin sadece akım hızına (V) değil, boruların iç çapı (D), sıvının birim kütlesi (ρ...

Üniform akım nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akımlarda yatağın eksenine dik ıslak en kesit alanları birbirinin aynı ise, her en kesitten geçen sıvının ortalama hızları birbirine eşit olduğu zaman akım üniform olur. ...