Başlangıç » Etiket Arşivi Akışkanlar

Tag Archives: Akışkanlar

Hidrolik cilalı cidar veya hidrolik cilalı boru nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Pürüzlülükler viskoz alt tabaka tarafından tamamen sıvanır (pürüz yüksekliği viskoz alt tabaka içersinde batık haldedir). O halde çekirdek bölgesindeki akımın cidar pürüzlülüğü ile teması olmamaktadır. Akım sanki cilalı bir cidar içerisinde cereyan e...

Akışkanlar mekaniği ve hidrolik

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Pratik problemlere teorik çözümler getirememiş olmasından, teorik hidrodinamik problemlerin çözümünde yeterince etkili olamamıştır. Buna karşılık Ampirik Hidrolik ise deneysel olarak elde ettiği ampirik bilgileri teori üzerine oturtamadığından çok sı...

Akışkanlar mekaniği kaç kısma ayrılır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akışkanlar mekaniği 3 bölüme ayrılır. Hidrostatik: Durgun akışkanların durumunu inceler Kinematik: Hareket halindeki akışkanın yalnız hız ve akım çizgileri ile ilgilenir. Hidrodinamik: Hareket halindeki akışkanın hız ve ivmeleri ile akışkana etkiyen ...

Kaç çeşit sıvı akışı vardır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Türbülanslı ve laminer akış Permanant ve permanant olmayan akım Üniform ve üniform olmayan akım Permanant ve üniform akış Permanant olmayan üniform akış Permanant olmayan üniform olmayan akış Permanant olan üniform olmayan akış Kaynak: Yrd. Doç. Dr. ...

Pürüzlü cidar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Gerçekte cilalı bir cidar mevcut olmayıp her cidarın pürüzlülüğü vardır. Yükseklikleri ks olan elemanların sık bir şekilde boru cidarına yapıştığını düşünelim. Böylece boru cidar pürüzlenmiş olacaktır. Pratikte her malzemenin kendi pürüzlülüğü vardır...

Basınçlı (Cebri) akım nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Borularda akışın atmosferle temas eden hiçbir akışkan parçacığının olmaması ve tamamen enkesiti doldurarak akması söz konusudur. Bu tip akımlara “basınçlı akım” (cebri akım) adı verilmektedir. ...

Borularda enerji kaybı

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir boru içerisindeki akışkan, hareketi sırasında çeşitli sebeplerden (sürtünme, boru içerisindeki yerel şartlar) dolayı enerjisinin bir kısmını kaybeder (ısı enerjisine dönüşür). Bu esnada iki tip enerji kaybı söz konudur. Sürtünme enerji kaybı Yers...