Etiketler: Akışkanlar

Akışkanlar

Mekanik kaç kısma ayrılır?

Mekanik iki kola ayrılmaktadır: Katılar Mekaniği Akışkanlar Mekaniği (Teorik Hidrodinamik ve Ampirik Hidrolik)

Akışkanlar

Akışkanlar mekaniği ve hidrolik

Pratik problemlere teorik çözümler getirememiş olmasından, teorik hidrodinamik problemlerin çözümünde yeterince etkili olamamıştır. Buna karşılık Ampirik Hidrolik ise deneysel olarak...

Akışkanlar

Akışkanlar mekaniği kaç kısma ayrılır?

Akışkanlar mekaniği 3 bölüme ayrılır. Hidrostatik: Durgun akışkanların durumunu inceler Kinematik: Hareket halindeki akışkanın yalnız hız ve akım çizgileri ile...

Akışkanlar

Geçiş hali cidarı nedir?

Boru cidarı ne tam pürüzlü ne de tam cilalı davrandığında böyle bir cidara “geçiş hali cidarı” denir.

Akışkanlar

Kaç çeşit sıvı akışı vardır?

Türbülanslı ve laminer akış Permanant ve permanant olmayan akım Üniform ve üniform olmayan akım Permanant ve üniform akış Permanant olmayan...

Akışkanlar

Pürüzlü cidar

Gerçekte cilalı bir cidar mevcut olmayıp her cidarın pürüzlülüğü vardır. Yükseklikleri ks olan elemanların sık bir şekilde boru cidarına yapıştığını...

Akışkanlar

Basınçlı (Cebri) akım nedir?

Borularda akışın atmosferle temas eden hiçbir akışkan parçacığının olmaması ve tamamen enkesiti doldurarak akması söz konusudur. Bu tip akımlara “basınçlı...

Akışkanlar

Borularda enerji kaybı

Bir boru içerisindeki akışkan, hareketi sırasında çeşitli sebeplerden (sürtünme, boru içerisindeki yerel şartlar) dolayı enerjisinin bir kısmını kaybeder (ısı enerjisine...