Etiketler: Akışkanlar

Üniform akım nedir?

Akımlarda yatağın eksenine dik ıslak en kesit alanları birbirinin aynı ise, her en kesitten geçen sıvının ortalama hızları birbirine eşit...

Borularda laminer akış hali

Bir kesitte cidardan eksene doğru hız artmaktadır. Değişme paraboloiddir. Kesitte cidardan eksene doğru sürtünme gerilmesi azalmaktadır. Değişim doğrusaldır. Birim boru...

Türbülanslı akım hali

Küçük hızlarda akımın laminer kaldığı, büyük hızlarda ise akımın türbülanslı hale geçtiği kesin olarak bilinmekte ve cidarın hemen yakınındaki bölgede...

Mekanik kaç kısma ayrılır?

Mekanik iki kola ayrılmaktadır: Katılar Mekaniği Akışkanlar Mekaniği (Teorik Hidrodinamik ve Ampirik Hidrolik)

Akışkanlar mekaniği ve hidrolik

Pratik problemlere teorik çözümler getirememiş olmasından, teorik hidrodinamik problemlerin çözümünde yeterince etkili olamamıştır. Buna karşılık Ampirik Hidrolik ise deneysel olarak...

Akışkanlar mekaniği kaç kısma ayrılır?

Akışkanlar mekaniği 3 bölüme ayrılır. Hidrostatik: Durgun akışkanların durumunu inceler Kinematik: Hareket halindeki akışkanın yalnız hız ve akım çizgileri ile...

Geçiş hali cidarı nedir?

Boru cidarı ne tam pürüzlü ne de tam cilalı davrandığında böyle bir cidara “geçiş hali cidarı” denir.