Tagged: Akışkanlar

Akışkanlar

Türbülanslı akım hali

Küçük hızlarda akımın laminer kaldığı, büyük hızlarda ise akımın türbülanslı hale geçtiği kesin olarak bilinmekte ve cidarın hemen yakınındaki bölgede...

Akışkanlar

Akışkanlar mekaniği ve hidrolik

Pratik problemlere teorik çözümler getirememiş olmasından, teorik hidrodinamik problemlerin çözümünde yeterince etkili olamamıştır. Buna karşılık Ampirik Hidrolik ise deneysel olarak...

Akışkanlar

Geçiş hali cidarı nedir?

Boru cidarı ne tam pürüzlü ne de tam cilalı davrandığında böyle bir cidara “geçiş hali cidarı” denir.

Akışkanlar

Kaç çeşit sıvı akışı vardır?

Türbülanslı ve laminer akış Permanant ve permanant olmayan akım Üniform ve üniform olmayan akım Permanant ve üniform akış Permanant olmayan...

Akışkanlar

Pürüzlü cidar

Gerçekte cilalı bir cidar mevcut olmayıp her cidarın pürüzlülüğü vardır. Yükseklikleri ks olan elemanların sık bir şekilde boru cidarına yapıştığını...