Etiketler: Alternatif Enerji Kaynakları

Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilir hidrojen ekonomisi senaryosu

Sürdürülebilir hidrojen ekonomisi senaryosu, yenilenebilir kaynaklara kaymadan önce, kalan doğal gaz rezervlerinin tüm avantajını kullanarak, ilk olarak geçici bir yol...

Alternatif Enerji Kaynakları

Geçiş hidrojen ekonomisi senaryosu

Kaynak: Özgür Aslan’ın İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.283-298) yayımlanan “Hidrojen Ekonomisine Doğru” konulu makalesinden...

Alternatif Enerji Kaynakları

Niş hidrojen ekonomisi senaryosu

Hidrojenin hem endüstriyel hem de filo kullanımı, ek uygulamaları harekete geçirebilir. Fakat altyapı engelleri, geniş çaplı kullanımların önünde önemli bir...

Alternatif Enerji Kaynakları

Hidrojen ekonomisine geçişte engeller

Hidrojen yakıt döngüsünün hemen her aşamasında, verimlilik kayıpları ortaya çıkmaktadır. Üretimi ve depolanmasından, dağıtımı ve bir yakıt hücresinde kullanılmasına kadar,...

Alternatif Enerji Kaynakları

Hidrojen enerjisi ekonomisi

1974 yılında, hidrojen ekonomisi üzerine düzenlenen ilk konferans olan Hidrojen Ekonomisi Miami Enerji Konferansı (THEME) esnasında, hidrojen enerji sisteminin zamanı...

Alternatif Enerji Kaynakları

Bitkisel yağ esterlerinin dezavantajlar

Bitkisel yağların kaynakları elde edildikleri bitkilerin üretimiyle sınırlı ve üretim maliyetleri yüksektir. Bitkisel yağların fiyatı bitkisel ürünlerin depolanma maliyetine bağlıdır....

Alternatif Enerji Kaynakları

Bitkisel yağ ve esterlerinin avantajlar

Tarımsal ürünlerden elde edilebilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Petrol ithalatının, petrol bağımlısı ülkelere getirdiği ekonomik yük azalmaktadır. Bitkisel yağ endüstrisinin...

Alternatif Enerji Kaynakları

Bitkisel yağ esterlerinin diğer özellikler

Yakıtın parlama noktası emniyet açısından en önemli noktadır. Ticari yakıtların parlama noktası değeri 50-110 0C arasında değişmektedir. Bitkisel yağ esterleri...