Başlangıç » Etiket Arşivi Alternatif Enerji Kaynakları

Tag Archives: Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilir hidrojen ekonomisi senaryosu

22 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Sürdürülebilir hidrojen ekonomisi senaryosu, yenilenebilir kaynaklara kaymadan önce, kalan doğal gaz rezervlerinin tüm avantajını kullanarak, ilk olarak geçici bir yol izleyebilir. Finansal olarak en pahalı senaryo ve teknolojik açıdan mevcut enerji ...

Geçiş hidrojen ekonomisi senaryosu

22 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Kaynak: Özgür Aslan’ın İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.283-298) yayımlanan “Hidrojen Ekonomisine Doğru” konulu makalesinden derlenmiştir. ...

Niş hidrojen ekonomisi senaryosu

22 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hidrojenin hem endüstriyel hem de filo kullanımı, ek uygulamaları harekete geçirebilir. Fakat altyapı engelleri, geniş çaplı kullanımların önünde önemli bir engel olabilir. Niş hidrojen ekonomisi, teknoloji içindeki bütünlük eksikliğiyle ve hidrojen ...

Hidrojen ekonomisine geçişte engeller

22 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hidrojen yakıt döngüsünün hemen her aşamasında, verimlilik kayıpları ortaya çıkmaktadır. Üretimi ve depolanmasından, dağıtımı ve bir yakıt hücresinde kullanılmasına kadar, verimde birikimsel azalmalar görülmektedir. Örneğin, 4 aşamadan oluşan bir sür...

Hidrojen enerjisi ekonomisi

22 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

1974 yılında, hidrojen ekonomisi üzerine düzenlenen ilk konferans olan Hidrojen Ekonomisi Miami Enerji Konferansı (THEME) esnasında, hidrojen enerji sisteminin zamanı gelmiş bir fikir olduğu üzerine görüş birliğine varılmış ve toplantı, hidrojen ener...

Hidrojen ekonomisi geçiş için üç senaryo

16 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Niş hidrojen ekonomisi senaryosu: Hidrojenin hem endüstriyel hem de filo kullanımı, ek uygulamaları harekete geçirebilir. Fakat altyapı engelleri, geniş çaplı kullanımların önünde önemli bir engel olabilir. Niş hidrojen ekonomisi, teknoloji içindeki ...

Bitkisel yağ esterlerinin dezavantajlar

23 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bitkisel yağların kaynakları elde edildikleri bitkilerin üretimiyle sınırlı ve üretim maliyetleri yüksektir. Bitkisel yağların fiyatı bitkisel ürünlerin depolanma maliyetine bağlıdır. Düşük ısıl enerjiye ve yüksek viskoziteye sahip olmalarından dolay...

Bitkisel yağ ve esterlerinin avantajlar

23 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Tarımsal ürünlerden elde edilebilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Petrol ithalatının, petrol bağımlısı ülkelere getirdiği ekonomik yük azalmaktadır. Bitkisel yağ endüstrisinin ve tarım ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Özellikle t...

Bitkisel yağ esterlerinin diğer özellikler

23 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yakıtın parlama noktası emniyet açısından en önemli noktadır. Ticari yakıtların parlama noktası değeri 50-110 0C arasında değişmektedir. Bitkisel yağ esterleri motorinden daha yüksek alevlenme noktasına sahiptir. Bu özellik bu yakıtları kullanım-taşı...