Tagged: Alternatif Enerji Kaynakları

Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilir hidrojen ekonomisi senaryosu

Sürdürülebilir hidrojen ekonomisinin dikkat çeken unsurlardan biri hidrojenin kaynağı olacaktır. Bu senaryoda, yenilenebilir enerji kaynakları, hidrojen üretmek için kullanılacaktır ve...

Alternatif Enerji Kaynakları

Geçiş hidrojen ekonomisi senaryosu

Bu senaryoda, hidrojen, enerji ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü sağlayabilir. Hidrojen için birincil kaynak, oldukça düşük maliyetleri ve mevcut altyapının var...

Alternatif Enerji Kaynakları

Niş hidrojen ekonomisi senaryosu

Bu senaryoda, hidrojen, filo araçları gibi, seçilmiş amaçlar için kullanılan bir yakıt olacaktır. Buna karşın hidrojen, ulusal enerji kullanımının sadece...

Alternatif Enerji Kaynakları

Hidrojen ekonomisine geçişte engeller

Uzun dönemli amaç olarak, hidrojen ekonomisinin geliştirilmesi konusu üzerine olumlu gelişmelere karşın, teknolojinin hazır oluşu, piyasa kabulü ve hidrojen sektör...

Alternatif Enerji Kaynakları

Hidrojen enerjisi ekonomisi

Karbonsuzlaştırmaya yönelik eğilim, birçok enerji tahmincisinin, hidrojenin gelecekte yakıt tercihi olacağı iddiasını yansıtmaktadır. Bu tahminciler, güç tesislerinin ve motorlu araçların,...

Alternatif Enerji Kaynakları

Hidrojen ekonomisi geçiş için üç senaryo

Hidrojen ekonomisi bağlamında niş hidrojen ekonomisi senaryosu, geçiş hidrojen ekonomisi senaryosu ve sürdürülebilir hidrojen ekonomisi senaryosu olarak üç farklı senaryo...

Alternatif Enerji Kaynakları

Bitkisel yağ esterlerinin dezavantajlar

Bitkisel yağların kaynakları elde edildikleri bitkilerin üretimiyle sınırlı ve üretim maliyetleri yüksektir. Bitkisel yağların fiyatı bitkisel ürünlerin depolanma maliyetine bağlıdır....

Alternatif Enerji Kaynakları

Bitkisel yağ ve esterlerinin avantajlar

Tarımsal ürünlerden elde edilebilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Petrol ithalatının, petrol bağımlısı ülkelere getirdiği ekonomik yük azalmaktadır. Bitkisel yağ endüstrisinin...