Etiketler: Alternatif Tıp

Alternatif Tıp

Etik ve teröpatik yaklaşımlar

CAM ile ilgili olarak ortaya çıkan sorular hekim tarafındanyanıtlanmalıdır. Toplumdaki CAM uygulamaları malignitelerin önlenmesi, kemoterapi ve radyoterapi sırasında advers etkileri...