Tagged: Astronomi

Astronomi

Hakiki Rü’yet Nedir?

Ayın kavuşum (ictimâ) safhasından sonra hilal şeklinde yeryüzünden görülmesi olayına hakîkÎ rü´yet denir. Arapça kökenli bir kelimedir. Hakiki Rü’yet

Astronomi

Uydu Nedir?

Bir gezegenin çekimine uyarak onun çevresinde dolanan daha küçük gök cismi. Türkçe kökenli bir kelimedir. Uydu

Astronomi

Kavuşum Nedir?

Bkz. İctimâ. Türkçe kökenli bir kelimedir. Kavuşum

Astronomi

Güneş Tutulması Nedir?

Ayın güneşle dünya arasına girip güneşin bir kısmının yada tamamının ışınlarının dünyaya gelmesini önlemesi ve ortalığın kararmasına sebep olması olayı,...

Astronomi

Rü´yet-i Hilâl Nedir?

Kamerî ayların giriş ve çıkışlarını tespit etmek için hilali gözlemek ve batı ufkunda güneşin batışını müteakip görmek. Arapça kökenli bir...

Astronomi

İmsak Nedir?

Bkz Dahve-i Suğra. Arapça kökenli bir kelimedir. İmsak

Astronomi

Kozmoloji Nedir?

Kainat kanunlarını inceleyen ilim, evren bilimi, kevniyât. Fransızca kökenli bir kelimedir. Kozmoloji

Astronomi

Yörünge Nedir?

Bir gök cisminin bir başka gök cismi etrafında hareket ederken izlediği farzedilen eğri. Türkçe kökenli bir kelimedir. Yörünge

Astronomi

Son Dördün Nedir?

Ay, yer etrafındaki yörüngesi üzerinde güneş ile yer arasında aynı doğrultuda bulunduğu zaman güneş ile beraber doğar ve batar. Bu...

Astronomi

Ay Nedir?

Ay, Hicrî takvimde ayın dünya çevresinde bir defa dönüşü zarfında geçen süre; milâdî takvimde ise dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün takvim...