Başlangıç » Etiket Arşivi Bankacılık (page 16)

Tag Archives: Bankacılık

Dolaylı finansman nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Para piyasası bir yıl veya daha kısa süreli borç verebilir fonları arz edenler ile bu tür kısa süreli fonları talep edenlerin bir araya geldikleri bir piyasadır. Para piyasasında, piyasa dengesini oluşturan ölçü (fiyat) faiz'dir. Para piyasaları...

Değer-Fiyat-Para nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Faydalı mal ve hizmetlerin büyük bir çoğunluğunun herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar bol olmaması, bu “kıt malların” ancak belirli bir çaba harcayarak-yani üretim yolu ile – yada belirli bir “bedel” ödeyerek – ...

Çekirdek enflasyon nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Fiyat endekslerinde ağırlığı çok, mevsimlik hareketlerden etkilenmesi az olan belirli kategorilerin oluşturduğu alt endekse çekirdek (core) enflasyon adı verilir. Türkiye'de çekirdek enflasyon olarak yukarıda sayılan özelliklere en fazla uyan (T...

Bankalara ilişkin mevzuat nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Devlet tarafından yetki verilmiş organlarca bankaların kuruluş ve çalışmalarını düzenlenmek ve denetlemek üzere çıkarılan yasa, yönetmelik ve tebliğler bütünü. Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları” ...