Başlangıç » Etiket Arşivi Bankacılık (page 4)

Tag Archives: Bankacılık

Merkez Bankasının Hazine ile temel ilişkisi nedir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 41. maddesi uyarınca, Hükümetin mali ajanı sıfatı ile Hazine adına Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) mali servisini yapmaktadır. Bu çerçevede Merkez Bankası, DİBS’lerin birincil piyasada i...

Merkez Bankası hissedarları kimlerdir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hisseleri (A), (B), (C) ve (D) sınıflarına ayrılmıştır.(A) sınıfı hisse senetleri münhasıran Hazineye ait olup, sermayenin yüzde 51'inden aşağı olamaz.(B) sınıfı hisse senetleri Türkiye’de faaliyette bulunan mil...

Merkez Bankasının hukuki niteliği nedir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Merkez Bankası, “1211 sayılı Kanunla anonim şirket olarak kurulmuş ve örgütlenmiş”, “merkezi idare veya hizmet yerinden yönetim kuruluşu ve hatta bağımsız idari otorite olarak nitelendirilmemiş”, “bağlı-ilgili ve ilişkili kuruluş ta...