Başlangıç » Etiket Arşivi Bilim (page 15)

Tag Archives: Bilim

Araştırmacının güçlüğü sezebilmesi

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu, bireyin kendisine rahatsızlık veren durumu fark edebilme ya da sezebilme becerisidir. Bu beceri araştırmacının, meraklılık, kuşkuculuk özelliklerinin yanısıra, iyi bir gözlemci olmasını da gerektirir. Örneğin, Newton'a kadar dünyanın pek çok...

Araştırma nedir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Problemlere güvenilir çözümler bulmak amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisini...

Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilimsel yöntemin aşamaları şöyle sıralanabilir. • Güçlüğün sezilmesi. •   Güçlüğün problem biçiminde tanımlanması. •   Problemin çözümüne yönelik denencelerin kurulması. •   Denencelerin gözlenebilecek sonuçlarının saptanması. •   Denencelerin sınan...

Bilim adamlarının araştırma yapabilme becerileri

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu, karşılaşılan güçlük ya da problemin bilimsel yöntem uygulanarak çözüme kavuşturulması sürecidir. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisinin İçeriği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın...

Bilim adamlarının ölçebilme becerileri

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ölçebilme; cisim, olgu ve olayların gözlenmiş olan özelliklerine sayısal semboller verme işidir. Başka bir deyişle ölçme, cisim, olgu ve olayların, kütle, uzunluk, hacim, zaman ve enerji gibi özelliklerini uygun araçlar kullanarak belli bir birim cin...

Bilim adamlarının gözlem yapabilme becerileri

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Gözlem, çevrede olup bitenleri duyu organlarını kullanarak doğrudan ya da çeşitli araçlar yardımıyla dolaylı yoldan inceleyerek olgu ve olgusal durumları saptama sürecidir. Fen alanında çalışan herkesin öncelikle gözlem yapabilme becerisini kazanması...