Başlangıç » Etiket Arşivi Bilim (page 15)

Tag Archives: Bilim

İşlem öncesi dönem

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İşlem öncesi dönemdeki birey hangi özelliklere sahiptir? Bu dönem 2-7 yaş arasını kapsar. Bu dönemde birey sözcük dağarcığını zenginleştirerek ana dilini öğrenir. Çevresindeki eşya ve kişileri kendisinden ayrı varlıklar olarak görmeye başlar ve yaşan...

Zihinsel gelişim dönemleri

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Zihinsel gelişimle ilgili en geçerli açıklamalar J. Piaget tarafından yapılmıştır. Piaget zihinsel gelişimle ilgili görüşlerini öğrenme psikolojisindeki deneysel çalışmalarına dayandırmaktadır. Piaget’e göre birey, zihinsel gelişimini doğuşundan itib...

Değişken nedir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Durumdan duruma değer alan öğedir. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilimlerinin Oluşumu, Gelişimi ve Fen Bilgisi”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Ya...

Mitoloji nedir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Geleneksel olarak yayılan ya da toplumun hayal gücünün etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça ve evrenin doğuşuyla ilgili halk öykülerinin anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilimdir. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞA...

Dogma nedir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kuşkuya veya irdelenmeye kapalı bir inanç ya da öğretidir. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilimlerinin Oluşumu, Gelişimi ve Fen Bilgisi”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, ...

Ampirik bilgi nedir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Sadece gözlem ve deneye dayalı olarak toplanan bilgidir. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilimlerinin Oluşumu, Gelişimi ve Fen Bilgisi”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Aç...