Başlangıç » Etiket Arşivi Bilim (page 2)

Tag Archives: Bilim

Vibrasyondan etkilenme sınırı

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Vibrasyonun insan sağlığı, performansı ve konforu üzerinde oluşturduğu hareket hastalığı gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle yapılarda hasarların başlama sınırlarıdır ki, vibrasyonun hızı, ivmesi, genliği, frekansları veya süresi ile ortaya konul...

Vibrasyon nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Genellikle katı ortamlarda yayılan ve dokunma duygusu ile hissedilen alçak frekanslı ve yüksek genlikli mekanik titreşimlerdir. ...

Triboloji nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Triboloji; rölatif harekette birbirine sürtünen cisimlerin, sürtünme, yağlama ve aşınma mekanizmalarını ve olaylarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır [1]. Triboloji kapsamına giren konuların başında, sürtünmenin en aza indirilmesi gelmektedir....

Triboloji bilimi nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Birbirine sürtünen cisimlerin karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Triboloji kapsamına giren konuların başında, sürtünmenin en aza indirilmesi geliyor. Çünkü sürtünme, önemli oranda enerji kaybına yol açar. Sürtünme ve aşınmayı önlemenin ...

Tork birimi hakkında bilgi verebilir misiniz?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

MKSA (metre, kilogram, saniye, amper) sisteminde, kuvvet birimi Newton'dur. Kütlesi bir kilogram olan bir cisme, 1 m/s2 ivme kazandıran kuvvet, bir Newton'dur. Tork birimi newton metredir (Nm). Çünkü kuvvet ile uzunluğun çarpımıdır. Nm aynı...

Tork (Moment) nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Tork ya da diğer adlandırmasıyla moment, motorun döndürme kuvvetini ifade eder. Yaygın kullanılan birimi Newton Metre (Nm)’dir. Motor torku ise, devir yükseldikçe belli bir devire kadar artar ve bu devirden sonra, motor devri arttırılmaya devam edili...

Tersine mühendislik süreci nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Otomotiv sanayisi son yıllarda bilgisayar teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeye dayalı olarak büyük bir değişim içerisindedir. Lisans altında üretimin yanı sıra araç tasarımı konusunda da otomotiv sanayisinde değişim sürmektedir. Araç tasarımı aşama...

Teori ile pratiğin kardeşliği

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Teorinin gözü bir ise, pratiğin gözü bindir. Bir güzel uygulama örneği, bin teoriye bedeldir. Ancak teorisiz pratik olmadığı gibi, pratiksiz de teori olmaz. Öğrenmesini öğrenmede, teori ve pratik, birbirini tamamlayan bir bütünün, iki ayrı alanıdır. ...

Tekrarlı dinamik kuvvetler nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Mükerrer yüklere denir. Tekrarlı dinamik kuvvetler; 2~5.106 tekrar sayısından başlayan yol pürüzlüğü, lastik çevresinin düzgünsüzlüğü gibi sebeplerle ortaya çıkan kuvvetlerdir.   ...

Teknoloji-bilim arakesiti nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Teknoloji bir yandan bilimin uygulama alanı gibi gözükürken bir yandan da “uygulamalı bilim” olarak kabul ediliyor. Ancak bilim-teknoloji işbirliği son yüzyılların eseridir. Daha önceki zamanlarda bilim ve teknoloji ayrı ayrı gelişen iki alan gibi gö...

Tadilat nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir araç üzerinde imalatından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini değiştirecek şekilde yapılan işlem ya da işlemler tadilat olarak adlandırılır. ...