Başlangıç » Etiket Arşivi Bilim (page 5)

Tag Archives: Bilim

Newton’un ikinci hareket yasası nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Newton’un ikinci hareket yasasına göre; bir cisme etki eden kuvvet, o cismin kütlesi ile kuvvetin oluşturduğu ivmenin çarpımına eşittir. Burada ivmenin yönü, kuvvetin yönüyle aynıdır. Dolayısıyla, taşı etkileyen merkezcil kuvvet, taşın kütlesi ile me...

Net güç nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Net güç, teçhizatlı motorun standart ortamda ve muayyen bir sayısındaki çıkış gücüdür (Birimi kW’dır).     ...

Nelder – Mead Metodu Nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Türevleri kullanmaksızın bir arama doğrultusunda değerlendirilecek f(x) fonksiyonunun düzenli geometrik şekil (simpleks) kullanarak köşe noktalarının seçimini formüle eder. Bu yöntemle sürekli olarak arama ile daha etkili biçimde daha karmaşık şekill...

Nanoteknoloji nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Nano sözcük olarak, bir fiziksel büyüklüğün bir milyarda biri anlamına gelir. Bir nanometreyse, metrenin bir milyarda birine eşit bir uzunluk birimi. İnsan saç telinin çapının yaklaşık 100.000 nanometre olduğu düşünülürse ne kadar küçük bir ölçekten ...

Merkezkaç Kuvvet nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Dairesel hareket sistemlerinde yani dönen sistemler için başlangıçta duran bir cisim harekete başladığında dışa doğru kayma eğilimi gösterecektir. Yani cisim merkezden dışa doğru bir ivme kazanacaktır. Newton’a göre bu cisme ivmenin yönünde (dışa doğ...

Merkezcil kuvvet nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir kütle, dairesel bir yörünge üstünde hareket ettiğinde, merkezkaç ve merkezcil kuvvetler ortaya çıkar. Bir ipin ucuna bağlanan taş, bir eksen çevresinde döndürülürse, yörüngeye teğet doğrultuda fırlayıp kaçmaya çalışır. Taşı sürekli olarak yörünge...

Matematiksel model nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Matematiksel model, bir süreci ya da sistemin davranışını matematiksel olarak temsil eden denklemler takımıdır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin yanı sıra sosyolojik ve ekonomik süreçler de matematiksel modeller aracılığıyla incelenebilir. ...

Matematik disiplini nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilimsel bilginin temelinde yer alan formel bir bilim de Matematiktir. Matematik de, mantık gibi, kesin ve zorunlu sonuçlarla ilgilenen bir disiplindir. Matematikte ispatlanmış önermeler olan teoremlerin, bu ispatın dayandığı öncüller (aksiyomlar) re...