Başlangıç » Etiket Arşivi Bilişim (page 24)

Tag Archives: Bilişim

Bilişim sistemleri için gereksinim

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilişim teknolojisi günümüz işletmelerinin maliyetlerini azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda, müşteri gereksinimlerini daha iyi karşılamalarını da sağla­maktadır. İşletmeler amaçlarına ulaşmak için bilişim sistemleri geliştirirken tekno­lojiyi uy...

Bilişim sistemleri ile teknolojinin kardeşliği

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Birçok kişi, veri ve bilgi kavramlarını birbirinin yerine kullanmaktadır. Ancak, bu kavramlar birbirinden çok farklı kavramlardır. Veri, gerçekleri gösteren ham bilgi­dir. Buna karşılık, verinin çeşitli süreçlerden geçirilen anlamlı ve kişi için değe...

Bilişim sistemi nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilginin ortaya çıkarılarak gereksinimi olanların kullanımına sunulması için bir sis­teme gerek vardır. Bu nedenle, bilgileri toplamak, sınıflandırmak, özetlemek ve kul­lanıcıların hizmetine sunmak için kurulan sistemlere bilişim sistemi denir. Kayna...

İyi bilgide olması gereken özellikler nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İyi bilgide olması gereken bir takım özellikler vardır. İlk olarak, bilgi ilgilenilen konu ile ilgili olmalıdır. Yapılan bir işe ya da verilen bir karara desteği olarak yardımcı olmalıdır. İkinci olarak, bilgi zama­nında elde olmalıdır. Gerektiği zam...

Bilişim otobanı (Information superhighway) nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilgisayarların birbirlerinden uzak olmaları iletişim kuramamaları anlamına gel­mez. Bilgisayarlar birbirlerine kablolu ya da kablosuz bağlanabilirler. Şu andaki bilgisayar ağları daha çok metin ağırlıklı olarak çalışmaktadır. Bilgisayarın, uzaktaki ...

Sayısal kütüphane ne tür kolaylıklar getirecek?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Teknolojinin yenilikleri kullanılarak sayısal kütüphaneler oluşturulmaktadır. Sayı­sal kütüphanelerde klasik kütüphanelerde olan tüm yayınlar bilgisayar ortamına aktarılmakta ve bilgisayar ortamında bunlara erişim çok kolay olmaktadır. Kütüp­hanedeki...

Audiokonferans nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Audiokonferans telefonla konuşmanın daha gelişmişi olarak kabul edilebilir. Tek fark bir kişi ile konuşmak yerine aynı anda birçok kişi ile konuşma olanağınızın ol­masıdır. Böyle bir durumda birçok yer telekonferans köprüsü ile birbirine bağlan­makta...

Videokonferans nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Birbirlerinden uzak yerde bulunan kişi ve grupların, iletişim ağı ve video teknolojisi yolu ile bağlantı kurup toplantı yapmasına videokonferans adı verilmektedir. Vide­okonferansa görüntülü toplantı da denmektedir. Görüntülü yapılan bu toplantı­lar ...

Kaç şekilde telekonferans gerçekleştirilir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Telekonferans iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar; · Videokonfe­rans Audiokonferans Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. ...