Etiketler: Biyoloji

Biyoloji

Süksesyon nedir?

Bir bölgede yaşayan çeşitli türlerin belli bir zaman içinde birbirlerini izleyerek ortaya çıkmalarıdır.

Biyoloji

Aerobik solunum nedir?

Havadan oksijen alınarak karbonhidratların parça­lanması yoluyla karbon dioksit, su ve enerjinin çıkmasıdır. Oksijenli solunum.

Biyoloji

Kapalı tohumlular nedir?

Tohumlar olgunlaşıncaya kadar meyve karpelleri tarafından korunan olgunlaştıktan sonra karpelleri açılarak tohumları serbest hale geçebilen kapalı tohumlu bitkilerdir.

Biyoloji

Orta lamel nedir?

Bitki hücresinin bölünmesi sırasında hücre plağını oluşturan yan yana iki bitki hücresi duvarı arasın­daki çoğunlukla pektinden yapılmış olan tabakadır.

Biyoloji

Tetrat nedir?

Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerine sarılarak oluşturdukları dört kromatitli yapıdır. Birinci mayotik profazın sonunda meydana gelen dört homolog kromozom...

Biyoloji

Gen nedir?

Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimidir.

Biyoloji

Kiyazma nedir?

Mayozun birinci profazında, iki kromatit arasında gözlenebilen bağlantı ya da parça değişimi yeridir.