Tagged: Biyoloji

Rekombinasyon nedir?

İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülünü meydana getirmesi.

Diploit nedir?

Aynı kromozom takımından iki tane kapsayan hücre ya da bireydir.

Homolog kromozom nedir?

Her biri bir ana ve babadan gelen çiftler halinde gelen morfolojik olarak birbirine benzeyen gen çiftidir.

Metabolizma nedir?

Canlı organizmada veya canlı hücrede meydana gelen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal olayların tümüdür.

Döl yatağı nedir?

Dişi hayvanlarda yumurta ya da yavrunun geliştiği, yumurta kanalının genişlemiş bölgesidir.

Hormon nedir?

İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre grup­larını faaliyete geçiren genellikle protein yapıda...

Mezozom nedir?

Bazı prokaryot hücrelerde nükleotidin yakınında bulunan ve DNA'nın bağlanabileceği hücre girintisidir.

Santrifüj nedir?

Farklı yoğunluktaki sıvı ya da katı parçacıkların yoğunluklarına göre farklı hızlarda döndürme işlemi ile bir birinden ayrılmasının sağlanması.

Eşeyli üreme nedir?

Eşey hücreleri meydana getirerek erkek ve dişi eşey hücrelerinin zigotu oluşturmasıyla başlayan üreme biçimidir.