Etiketler: Biyoloji

Biyoloji

Vejetatif çoğalma nedir?

Eşeysiz üreme usulleri ile kesilmiş yaprak veya sap gibi bitki kısımlarının kültüründen bitki üretilmesidir.

Biyoloji

Biyokütle nedir?

Canlı varlıklarda organizmanın suyu alındıktan sonra geriye kalan kuru kütlesidir.

Biyoloji

Glikozen nedir?

Glikoz monomerlerinden oluşan dallı polisakkarit zinciridir.

Biyoloji

Kodon nedir?

Protein sentezi için gerekli bilgiyi taşıyan mRNA da bir amino asidi temsil eden üç nükleotitten oluşan guruptur.

Biyoloji

Pestisit nedir?

Tarım bitkilerine zarar veren hayvansal ve bitkisel asalaklara karşı kullanılan kimyasal maddelerdir.

Biyoloji

Crossing-over nedir?

Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında genlerin karşılıklı olarak değiştirilmesidir.

Biyoloji

Gliserin nedir?

Gliserol. Lipitlerin yapısında bulunan üç karbonlu bir alkoldür.

Biyoloji

Kromatin iplik nedir?

Dinlenme halindeki ökaryot hücrenin çekirdeğinde bulunan kromozomların dağınık halidir.

Biyoloji

pH nedir?

Bir sıvının asit ya da bazlık derecesini gösteren, hidrojen iyonu konsantrasyonun negatif logaritmasıdır.