Tagged: Biyoloji

Nötr atom nedir?

Elektron ve proton sayısı birbirine eşit olan atomdur.

Eşeysiz üreme nedir?

Eşey hücreleri meydana getirmeksizin atasına ben­zer canlının oluşmasını sağlayan üreme şeklidir.

Kadavra nedir?

Tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücududur.

Selüloz nedir?

Bitki hücre duvarının esas yapısını oluşturan ve glikozdan yapılmış bir polisakkarittir

Eşey hücresi nedir?

Dişi ya da erkek eşey organlarında meydana gelen ve birleşerek döllenmiş yumurtayı oluşturacak dişi ya da erkek hücredir.

Kambiyum nedir?

Bitkilerin iletim demetlerinde bir ya da birkaç sıra meristematik hücre tarafından oluşan enine büyümeyi sağlayan dokudur.

Nükleus nedir?

Ökaryot hücrelerde bir ya da daha fazla sayıda bulu­nan kalıtım materyali olan DNA ile çeşitli organik ve inorganik maddeler kapsayan...