Başlangıç » Etiket Arşivi Biyoloji (page 4)

Tag Archives: Biyoloji

Özümleme nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Canlı organizmanın dışarıdan aldığı besin mad­delerini parçalayıp yeniden kendine özgü maddelere dönüştürmesi. ...

Varyasyon nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bazı karakterler bakımından farklı olma, esas tür tipine göre belirli karakterlerde görülen ayrılıklardır. ...

Biyosfer nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Canlı organizmaların birbirleri ile ilişkilerinin sürdüğü kayaç, su ve hava katmanlarından oluşan yeryüzü örtüsüdür. ...

Kodon nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Protein sentezi için gerekli bilgiyi taşıyan mRNA da bir amino asidi temsil eden üç nükleotitten oluşan guruptur. ...

Pestisit nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Tarım bitkilerine zarar veren hayvansal ve bitkisel asalaklara karşı kullanılan kimyasal maddelerdir. ...