Başlangıç » Etiket Arşivi Biyoloji (page 7)

Tag Archives: Biyoloji

İnsan Genom Projesi’nin önemi

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Biyoloji alanında yapılan en önemli çalışmalardan biri de İnsan Genom Projesidir. Bu projede amaç insanın gen haritasının çıkarılarak birçok hastalığın çözümüne ulaşılacağının düşünülmesidir. Projede yapılan çalışmaların sonuçlarına göre insan genomu...

Dolly (Doli)

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Biyoloji alanında yapılan bir diğer çalışma da İskoçyalı Dr. Wilmut (Vilmut) ve ekibi tarafından bir koyunun kopyalanmasıdır. Bu çalışmada koyundan alınan vücut hücresinin çekirdeği, başka koyuna ait çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine yerleştiril...

Biyoloji ve gelecek

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Genetik alanında yapılan çalışmalardaki artış ve olumlu sonuçların devamı birçok kalıtsal hastalığın tedavisinde belki de kullanılabilecektir. Böylece yeni bireylerdeki hastalık oranı azalabilecek daha sağlıklı toplumlar oluşabilecektir. Genlerde yap...

Genetik çalışmalar ve etik sonuçlar

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Genetik alanında yapılan çalışmaların etik sonuçları üzerinde halen tartışılmaktadır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Biyoloji 1-2 (Hazırlayan: Nihal Yıldırım, Tülay Kabadere)” Ders Notlarından Derlenmiştir (...

Biyoloji bilimi nedir?

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Biyoloji biliminde temel olan canlıların hem birbirleriyle hem de çevreleriyle olan ilişkileridir. Bütün canlılar bugün çok önemli tehditlerle karşı karşıyadır. Bunların en önemlisini hızlı nüfus artışına ve düzensiz kentleşmeye bağlı olarak hızla do...

Açık dolaşım sistemi nedir?

21 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Hemen hemen bütün eklem bacaklılarda ve yumuşakçaların birçoğunda bulunan arter ve karın boşluğundan meydana gelen dolaşım sistemidir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Biyoloji 1-2” (Hazırlayan: Nihal YILDIRIM...