Başlangıç » Etiket Arşivi Borsa (page 2)

Tag Archives: Borsa

Referans Fiyat (Reference Price) nedir?

28 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, fiyat tescili yapılıncaya kadar üyelerce referans değer olarak kullanılması amaçlanan fiyattır. Sadece Rüchan Hakkı Kupon Pazarı’nda işlem...

Kupon (Coupon) nedir?

28 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (karpayı, bedelli/bedelsiz sermaye artırımına katılma hakları) kullanımını teminen hisse senetleri üzerinde bulunan ve sistematik olarak numaralandırılmış kıymetli evraktır. Kaynak: “Borsa Terimleri ...

Otomatik İşleme Kapama (Freeze) nedir?

28 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir menkul kıymet yada menkul kıymet grubunun fiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bir süre içerisinde belirlenen bir parametreyi aşan bir değişim göstermesi durumunda, o menkul kıymetlere ait işlemlerin geçici bir süre için otomatik olarak dur...

Kurumsal Yatırımcılar (Institutional Investors) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bireysel yatırımcılardan ayrı olarak, kendisine devredilen paralardan ya da tahvil ve hisse senedi satışıyla sağladığı kaynaklardan oluşan fonları yatırıma yönelten kurum, kuruluş veya örgütlerdir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi ...

Küsurat Emir (Odd Lot Orders) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

İşlem biriminin ihtiva ettiği hisse senedi sayısından daha az miktarlar için verilmiş emirlerdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Kaydi Takas (Book-entry Settlement) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Üyelerin, takasa olan para borçları ile takastan olan para alacaklarının hesaben ödenmesi ile menkul kıymet borçları ile menkul kıymet alacaklarının hesaben teslimidir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziya...

Kayıtlı Sermaye (Authorized Capital) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın çıkartabilecekleri, azami hisse senedi miktarını gösteren, Ticaret Sicili’ne tesc...

Kotasyon (Listing) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınmasıdır. Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile şirketin Borsa tarafından gerekli görülen şartları yerine getirmiş olduğu anlaşılır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Bors...

İşlem Birimi (Trading Unit) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da değerini ifade eder. İşlem birimi olarak “lot” ibaresi kullanılır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret...

Fiyat Önceliği (Price Priority) nedir?

26 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Hisse Senetleri Piyasası’nda daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanmasını ifade eder. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, K...

Hizmetler Endeksi (Services Index) nedir?

26 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Hizmetler sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesaplanan hisse senetleri piyasası endeksidir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04...