Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 10)

Tag Archives: Coğrafya

Yamaç (orografik) yağışları

11 Ağustos 2010 Nedir 4 Yorumlar

Bir yamaç boyunca yükselen nemli hava kütlesinin soğuyarak yoğuşması sonucu oluşan yağışlardır. Yamaç yağışları çoğunlukla dağın üst kısmına kar, alt kısmına yağmur halinde düşer. Yaz musonları bu tür yağış bırakır. Ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz kıy...

Ekvatoral İklim

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C 'un üstündedir. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan iklimdir (1 – 2 °C civarında). Bu durumun nedeni güneş ışınlarının bütün yıl dike yakın açıyla düşmesi ve nemliliğin fazla olmasıdır. Bu iklim Ekva...

Tektonik depremler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Manto tabakasında meydana gelen konveksiyonel akımlar sonucu levhaların harekete geçmesiyle oluşur. Tektonik depremlerin etki alanları geniş ve şiddetleri yüksektir. Depremlerin %90'ı tektonik kökenlidir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer A...

Traverten nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Karstik sular yeryüzüne çıktığında havayla temasa geçer ve içerdiği kalker çökelerek dağ yamaçlarında basamak şeklinde beyaz bir örtü oluşturur. Bu yapıya traverten adı verilir. Bu şekillere en güzel örnek Pamukkale (Denizli) travertenleridir. Kaynak...

Moren nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Buzullar eğim doğrultusunda hareket ederken vadinin taban ve yamacından irili ufaklı taş parçaları koparırlar. Bunlara moren adı verilir. Morenler buzul vadisinin aşağı kesimlerinde biriktirilir. Morenlerin buzul erimesi sonucu oluşan akarsular taraf...

Tombolo nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bazen de kıyı okları kıyıya yakın bir adayı karaya bağlar. Bu tür oluşumlara tombolo adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret ...

Atmosfer katları

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Stratosferin üst sınırından başlayarak 80 km yüksekliğe ulaşan kat mezosferdir. Bu katta gazların miktarı oldukça azdır. Ve sıcaklık dikey yönde değişme gös­terir. Bu katın alt sınırında sıcaklık 80°C iken, üst sınırında sıcaklık -30 °C' ye düşe...

Sürekli rüzgâr nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeryüzünde termik ve dinamik basınç merkezlerine bağlı olarak oluşan, yıl içerisinde devamlı esen ve yönleri değişmeyen rüzgarlardır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Der...

Cephe (frontal) yağışları

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Faklı hava kütlelerinin birbirleriyle karşılaştığı sınıra cephe adı verilir. Sıcak ve nemli hava kütlelerinin soğuk ve kuru hava kütlesiyle karşılaştığı alanlarda cepheler oluşur. Sıcak ve nemli hava hava soğuk hava kütlesi üzerinde yükselerek yoğuşu...

Yerkabuğu yap-boz gibi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yerkabuğu, birbirini tamamlayan dev parçalardan oluşan büyük bir yap-bozu andırır. Levha adını alan bu parçalar tıpkı suyun üzerinde yüzen tahta parçaları gibidir. Mantonun yoğunluğu 3,5 ile 6 gr/cm3, yerkabuğunun yoğunluğu ise 3-3,5 gr/cm3' ü g...

Volkanik depremler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Volkanik patlamaların yakın çevrelerinde oluşturdukları için hafif şiddetli depremlerdir. Bu depremlerin etki alanları dardır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notla...

Sarkıtlar ve dikitler nasıl oluşur?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kireçli sular, mağara tavanından yavaş yavaş sızarken içindeki kirecin bir kısmı çökelir ve sarkıtları oluşturur. Suyun damladığı yerde kalan kirecin birikmesiyle de dikitler meydana gelir. Sarkıt ve dikitler zamanla birleşerek sütun biçimini alır. K...