Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 14)

Tag Archives: Coğrafya

Siyasi haritalar

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Siyasi haritalar, ülkelerin sınırlarını gösteren haritalardır. Ülke içindeki il, ilçe ve köy gibi idari birimler arasındaki sınırları gösteren haritalara ise idari bölünüş haritası adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açı...

Fiziki haritalar

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Fiziki haritalar, yeryüzü şekillerini gösterirler. Yükselti basamakları fiziki haritalar yardımıyla tespit edilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derle...

Özel haritalar

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu haritalar genel amaçların dışında hazırlanmış özel kullanımlı haritalardır. Toprak, jeoloji, iklim, sıcaklık, ulaşım vb. gibi haritalar bu guruba girer. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırla...

Genel haritalar

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yaygın olarak kullanılan atlas ve duvar haritalardır. Fiziki, siyasi, beşeri ve ekonomi haritaları bu guruba girer. Fiziki haritalar, yeryüzü şekillerini gösterirler. Yükselti basamakları fiziki haritalar yardımıyla tespit edilir. Siyasi haritalar, ü...

Kaç çeşit harita vardır?

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Harita, yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün belirli bir oran dahilinde küçültülerek düzlem üzerine aktarılmış halidir. Harita, kullananlar tarafından anlaşılır olmalıdır. Her haritanın ortak noktası kara ve denizlerin dağılışıdır. Haritaları birb...

Silindir projeksiyon

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu yöntemle yapılan haritalarda ekvator ve çevresi gerçek alanını korurken, kutuplara doğru gidildikçe alanda bozulma artar. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notları...

Düzlem projeksiyon

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu yöntemle daha çok dar alanların haritası yapılır. Çizilen haritanın orta bölümü gerçeğe daha yakındır. Kenarlara doğru gidildikçe bozulma oranı artar. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlaya...

Konik projeksiyon

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu yöntemle yapılan haritalarda küçük alanlar ve özellikle kutuplar çevresi en iyi şekilde gösterilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziy...

Harita çizim metotları

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Haritalar yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşturulur. Yeryüzü şekillerinin uzunluklarını, alan ölçülerini ve yönlerini hatasız olarak model küre üzerine aktarmak mümkündür. Ancak istediğimiz büyüklükte model kür...

Coğrafya Nedir?

21 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Coğrafya; doğal ortam özelliklerini, bunun insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlama, açıklama ve ortaya koyma işiyle uğraşan bir bilimdir. Hava küre içerisinde meydana gelen iklim olaylarının canlılar ve insan yaşamı üzerindeki etkisini, İç ve dış g...