Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 2)

Tag Archives: Coğrafya

Kutup rüzgârları

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kutuplar üzerinde oluşan termik yüksek basınç merkezlerinden 60° kuzey ve güney paralelleri üzerinde oluşan dinamik alçak basınç merkezlerine doğru eser. Bu rüzgarlar soğuk alanlardan geldikleri için geçtiği alanların sıcaklığını düşürürler. Kuru kar...

İzoyet haritaları nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yağışın dağılışını yer şekilleri, yükselti, kara ve denizlerin dağılışı etkiler. Bir alanının (aylık, mevsimlik veya yıllık) yağış dağılışını gösterebilmek için aynı yağış miktarına sahip olan noktalar harita üzerinde birleştirilir ve eş yağış (izoye...

Paleozoik

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yaklaşık 600 milyon yıl ile 250 milyon yıl öncesini kapsar. Bu zamanın başlarında iklim soğuktur, ama genel olarak nemli ve ılımandır. Kuzey Yarım Küre'de karalar oluşmuş ve şiddetli volkanizma vardır. İlk sürüngenler, böcekler, balıklar, kafada...

Heyelan nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Özellikle ilkbahar mevsiminde yağmur yağışları nedeniyle dik yamaçlar kayarak aşağıya iner. Bu durum heyelan olarak adlandırılır. Eğimli yamaçlar, yağış, toprak yapısı, toprak tabakalarının uzanış yönü, bitki örtüsünden arazinin yoksun oluşu ve doğal...

Aysberg (Iceberg) nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kutuplarda deniz kıyısına sarkan buzullar asıl kütleden koparak yüzen buz dağlarını oluştururlar. Bunlara aysberg (iceberg) denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders N...

Mantar kaya ya da şeytan masası nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Rüzgarlar kum tanelerin belli bir yüksekliğe kadar kaldırabilir ve taşıyabilir. Bu taneler, kayaların alt bölümlerine hızla çarparak buraları aşındırır ve matara benzeyen şekiller oluşturur. Bu şekillere mantar kaya ya da şeytan masası adı verilir. K...

Ria nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Deniz yükselmesi sonucu bazı akarsu vadiler deniz altında kalır ve deniz bu vadiler boyunca iç kısımlara kadar sokulur. Bu tip kıyılara ria adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan...

İklim elemanları kaç başlıkta toplanır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

İklimi elemanları üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; Sıcaklık, Basınç ve rüzgarlar, Nemlilik ve yağıştır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiş...

Devirli rüzgarlar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kara ve denizlerin farklı ısınmalarına bağlı olarak oluşurlar. Yaz mevsiminde denizlerden karalara, kış mevsiminde ise karalardan denizlere doğru eserler. Bu rüzgarların en çok bilineni muson rüzgarlarıdır. Kış musonları kuru ve soğuk karakterli rüzg...

Yağış rejimi nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir bölgede yağışın yıl içindeki dağılışı yağış rejimi olarak adlandırılır. Yağış rejimi yeryüzünün her yerinde düzenli değildir. Ekvatorda her mevsim yağışlı olduğu için bu bölgenin yağış rejimi düzenlidir. Dönencelerin çevresindeki çöl bölgelerinde...

Mezozoik

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yaklaşık 250 milyon yıl ile 65 milyon yıl öncesini kapsar. Genel olarak sıcak iklimler etkilidir. Volkanizma faaliyetleri zayıftır. And ve Alp dağlarının ilk kıvrımları oluşmaya başlamıştır. Yerkabuğu kırıklarla parçalanmış, kıtalar yer değiştirmeye ...

Erozyon nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Erozyon en geniş anlamıyla toprağın yağışlar, akarsu, rüzgar ve buzul gibi dış kuvvetler tarafından süpürülerek taşınmasıdır. Erozyon milyonlarca yılda oluşan bereketli toprakların yok olmasına ve çölleşmeye neden olur. Kaynak: Milli Eğitim Web Sites...