Başlangıç » Etiket Arşivi Coğrafya (page 5)

Tag Archives: Coğrafya

Alizeler nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

30° kuzey ve güney enlemleri üzerinde oluşan dinamik yüksek basınç merkezlerinden, Ekvator'da oluşan termik alçak basınç merkezine doğru esen rüzgarlardır. Genel olarak kuru karakterlidirler. Alize rüzgarlarının üzerinde ters yönde esen rüzgarla...

Yükselim (konveksiyon) yağışları

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Alttan ısınan nemli hava kütlesinin dikey yönde hızla yükselmesi sonucu soğuyup yoğuşmasıyla oluşur. Ekvatoral bölgelerde oluşan yağışlar çoğunlukla bu şekildedir. Ülkemizde bu tür yağışlar İç Anadolu'da ilkbahar sonlarında ve yaz başlarında ger...

Jeolojik zamanlar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Üzerinde yaşadığımız dünyamız günümüzdeki halini alana kadar 4.7 milyar yıl geçmiştir. Bu süreyi 24 saat olarak alırsak, insanoğlu 24'e 1 saniye kala Dünya sahnesindeki yerini almıştır. İnsanoğlunun bir tarihi olduğu gibi Dünya'mızın da bir...

Çöküntü depremleri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kolay ergiyebilen tabakaların bulunduğu yerlerdeki mağara ve tünellerin tavanlarının göçmesiyle oluşan depremlerdir. Etki alanları dardır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)...

Kalıcı (Toktağan) kar nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Kutup bölgeleri ve çok yüksek olan dağların dorukları sürekli karlarla kaplıdır. Erimeyen bu kar örtüsü kalıcı kar (toktağan kar) olarak adlandırılır. Kalıcı karlar zamanla üst üste birikerek buzulları oluşturur. Kalıcı kar sınırının yükseltisini sıc...

Rüzgar nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olan yatay hava hareketidir. Rüzgarlar geldikleri yerlerin hava şartlarını estikleri yere götürürler. Aşındırma güçleriyle yeryüzünün şekillenmesine de etkili olurlar. Kaynak: Milli Eğitim Web...

Enine kıyılar nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Dağların kıyıya paralel uzandığı kıyı tipine boyuna (Karadeniz, Akdeniz kıyıları), dik uzandığı girintili çıkıntılı kıyı tipine ise enine (Ege kıyıları) kıyılar denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya...

İklim

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Hava durumunun dar alanlarda kısa sürelerde değişebilen atmosfer olayları olduğunu öğrenmiştiniz. İklim ise yeryüzünün herhangi bir kesiminde uzun zaman için aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. Örneğin, Ankara'da bir yaz gününde sabah hava açı...

Batı rüzgarları

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

30° kuzey ve güney paralelleri üzerinde oluşan dinamik yüksek basınç merkezlerinden 60° kuzey ve güney paralelleri üzerinde oluşan dinamik alçak basınç merkezlerine doğru eserler. Orta kuşak karalarının batı kıyılarına bol yağış bırakırlar. Kaynak: M...

Nemlilik ve yağış

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Nemliliğin ve yağışın kaynağı sudur. Sıcaklığa bağlı olarak su, buhar ve buz haline dönüşebilir. Su olmasaydı, yeryüzünde yaşam olmazdı. Atmosfer içerisinde su; buhar, sis, bulut ve yağışlar şeklinde kendini gösterir. Atmosfere teması olan sular, Gün...

Prekambrien

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yaklaşık 3,7 milyar yıl ile 600 milyon yıl öncesini kapsar. İlk denizler, Kanada, Grönland ve Norveç kıvrımları oluşmuştur. İlk bitkiler (su yosunları) ve tek hücreli canlılar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “...

Yeryüzünde dış kuvvetler

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Dış kuvvetler enerjisini güneşten alır. Yağış, akarsu, rüzgar, buzul, dalga ve deniz akıntıları iç kuvvetlerin oluşturduğu yükseltileri aşındırarak çukurluklarda biriktirirler. Yani yeryüzünü düzleştirmeye çalışırlar. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesin...