Başlangıç » Etiket Arşivi Dil Bilgisi (page 3)

Tag Archives: Dil Bilgisi

Tümleç nedir?

30 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Cümlenin oluşması için mutlaka gerekli olan öğelere temel öğeler demiştik. Ne ki düşündüklerimizi, isteklerimizi, duygu ve tasarılarımızı her zaman bu iki öğeyle (yüklem – özne) anlatamayız. Cümlelerimize başka öğeler de katarız, böylece anlatı...

Yüklem nedir?

26 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Cümlenin temeli yüklemdir. Yüklemsiz cümle kurulamaz. Cümleye giren sözcükleri, sözcük öbeklerini genellikle yüklemin durumu belirler.  Şöyle ki dilimizde sözcükler anlatımı oluşturmak için tek tek kullanım alanına çıktığı gibi, kavramları açıklamak ...

Cümlenin oluşumu ve öğeleri

22 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir düşünceyi, bir dilek ya da duyguyu sözle ve yazıyla anlatabilmemiz için en az iki öğe gereklidir. Bunlardan biri, kendisinden söz ettiğimiz, anlatmak istediğimiz şey, öteki de kendisinden söz ettiğimiz şeyin ne olduğu ya da ne yaptığıdır. Sözünü ...

Cümle bilgisine sahip olmak

22 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Anlatımın temel birimi cümledir. Ses, hece, sözcük gibi birimler, bir başlarına bildirişim ya da anlatım aracı olamazlar. Bunların anlatımdaki işlevlerini yerine getirmeleri cümleyi yapılandırmalarına bağlıdır. Cümle, anlatımın temel birimi olması yö...

Sözcüklerin sözlük ve kullanım anlamları

21 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Sözcüklerin bir sözlük anlamları, bir de kullanım anlamları vardır. Sözcüklerin sözlük anlamları onların genel anlamlarıdır, sözlüklerde sözcükler çoğu zaman içlemleriyle tanımlanır. Bir sözlüğe bakıldığında aynı sözcüğün birçok gerçek ve mecaz anlam...

Sözcük bilgisine sahip olmak neden önemlidir?

21 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bizler günlük yaşamımızda sözcükleri, nesneleri adlandırmak için onların üzerine yapıştırılmış birer etiket gibi düşünürüz: “Şu nesne kapıdır, şu nesne kitaptır.” deriz, geçeriz. Sözcükler bize hep aynı işi, adlandırma işini yapıyormuş gibi görünürle...

Seçme ekseni ve anlatım

21 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Seçme ekseninde yer alan sözcükler iki zıt özelliği kendilerinde toplarlar: Onlar bir bakıma eş anlamlı sözcüklerdir. Özne olarak bir cümlede “Ahmet” sözcüğünü kullanabileceğim gibi “o” zamirini de kullanabilirim. Bu durumda “Ahmet” ve “o” aynı varlı...

Seçme ekseni nedir?

21 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Sıralama ekseninden başka, dilde bir de seçme ekseni vardır. Seçme ekseni, sıralama ekseninde yer alan sözcüklerin yerini alabilecek sözcüklerin oluşturduğu listedir. Bir cümlenin öznesinin “Mehmet” olduğunu düşünelim. Bu cümlede “Mehmet” yerine “o, ...

Seçme ve sıralama eksenleri

15 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Dil sistemi, karşıtlık ilkesine dayanır. Ünlüler ünsüzlerle, eş anlamlılar zıt anlamlılarla bir karşıtlıklar düzeni kurar. Bu karşıtlıklardan birisi, seçme ve sıralama eksenidir: Bir dili kullanırken sözcükleri, dil bilgisinden bildiğimiz bir düzende...

Sıralama ekseninde yer alan sözcüklerin durumu

15 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Sıralama ekseninde yer alan sözcükler bulundukları konuma bağlı olarak dil bilgisel (gramatikal) bir anlam kazandıkları gibi, önünde veya ardında bulunan sözcüklere göre ve birbirlerine bağlanış biçimlerine göre yeni anlamlar kazanır. Bu anlama, sözc...

Dil ve bilim

10 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Düşünce ancak ve ancak ana dilin bahçesinde çiçek açar. Bilimi Türkçede kuramıyorsak, ona sahip değiliz demektir. Her dilin sözcükleri farklı bir dünya algılaması yansıtır. Bu algılama tarzı dil sisteminin bir parçasıdır. Kaynak: Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb....