Başlangıç » Etiket Arşivi Dil Bilgisi (page 4)

Tag Archives: Dil Bilgisi

Dil ve tercüme

10 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Her dilde sözcüklerin farklı değerlerde olması tercüme konusunu yakından ilgilendirmektedir. Sözcüklerin değer farklılığı hiçbir dilden hiçbir dile tam tercüme yapılamaması sonucunu doğurmaktadır. En iyi yapılmış tercümelerde bile konusuna göre az ve...

Dil ve bilgisayar

9 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Dil düşüncenin evidir; binlerce yıllık insan zekâsı sözcüklerde, deyimlerde, ifade kalıplarında gizlidir. İnsanlık tarafından bilgilerimizi depolamak için kullanılan ilk araç dil olmuştur. Bugün aynı işi daha sistemli yapması için bilgisayarı ürettik...

Dil nasıl bir sistem oluşturur?

9 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Dil, soyut bir sistemdir; buna karşılık onun kişisel kullanımı olan söz ve yazı somuttur. Çağdaş dil bilimi, sözün altında yatan soyut bir dil sistemi olduğunu ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Batılılar, dil biliminin bu keşfinden sonra okullarında dil...

Dil ve iletişim nedir?

9 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Biz dili ne kadar iyi tanıyor, dili ne kadar iyi kullanıyorsak iletişimimiz o kadar iyi olacaktır. Dil bizi başkalarına, başkalarını ve başka nesneleri bize yansıtan bir aynadır. Dili doğru kullanmak, doğru anlamak gerekir. Kullandığımız çağdaş araçl...

Dilin kirlenmesi

9 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Dilin düşünce ile etkileşimi göz önüne alındığında, dilde oluşabilecek kirlenme zaman içinde millî kültür yapısını da bozabilecektir. Dilde meydana gelen kirlenmeye yabancı dillerden dilimize giren çok sayıda sözcük ve dilimizin yanlış kullanımı nede...

Dil ve dil tarihi nedir?

9 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Dil, insanlık tarihiyle beraber ortaya çıkmış ve süregelmiş bir olgudur. Bu süreçte insan ve iletişim birbirine koşut olarak gelişim göstermiştir. Dil, kültürün en temel öğesi olarak insanlar arası iletişimde en etkin araç olarak kabul edilmektedir. ...

Dilimizi niçin doğru kullanmalıyız?

4 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Dil ekmek gibi, su gibi günlük yaşamımızın içindedir ve soluduğumuz hava gibi bizi sarar; bundan dolayı onun varlığını hemen hemen hissetmeyiz. Gerçekten dil, üzerinde yaşadığımız toprak gibi ürünlerini sessizce bize sunar ve bizler bu sonsuz bahçeni...

Kinaye nedir?

19 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

1. Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz: “Babam bu kinayeyi anlardı sanırım fakat anlamamazlıktan gelirdi.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz: “Demek lokantadaki kinayeler hep ona karşıydı. Aleyhine bir şeyler kuruluyordu....

Sübvanse nedir?

19 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

Fr. subvenir'den  “Para yardımı yapmak, desteklemek” anlamındaki sübvanse etmek birleşik fiilinde geçen bir söz. Kaynak: TDK. ...

Yozlaşma nedir?

14 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

Yozlaşmak durumu, tereddi, dejenerasyon: “Sanatın standartlaşması yozlaşma olur.” -B. Necatigil. Kaynak: TDK. ...