Başlangıç » Etiket Arşivi Dil Bilgisi (page 5)

Tag Archives: Dil Bilgisi

Mozaik (mosaïque) nedir?

7 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

 Fr. mosaïque  2. Bu iş için kullanılan mermer parçaları: “Mozaikten tapınaklar yapar, tunçtan kaleler, fil dişinden tahtlar kurarmışsın.” -R. H. Karay. 4. İnce kum, çimento ve küçük mermer parçalarından oluşan karışımla döşeme sıvası. 6. mec. Değişi...

Yüklemlerine göre (isim-fiil) cümlelere örnekler

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yüklemi isim soyundan olan cümlelere isim, fiil soyundan olan cümlelere de fiil cümlesi denir Ör: Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. (İsim) Ör: Leyla gelin oldu. (Fiil) Mecnun mezarda. (İsim) Kaynak: Dr. Adem ORAKÇI (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdür...

Türkçedeki ünsüzler hakkında bilgi veriniz?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Türkçedeki 21 ünsüz, sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Sert ünsüzler (sessizler): f, s, t, k, ç, ş, h, p Geri kalan ünsüzler ise yumuşak ünsüzlerdir. Türkçede sebep, ayak, bıçak, geçit, ağaç kelimelerinde görüldüğü gibi son seste bulunan...

Türkçenin ne tür özellikleri vardır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Türkçe, bilim adamlarının tespitine göre 2000 yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir. Günümüzde Dünya coğrafyasının % 20’ye yakınında Türkçe konuşulmaktadır. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, Doğu Türkistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kır...

Türkler Hangi Alfabeleri Kullanmıştır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya dizilişi alfabeyi oluşturur. Türkçenin yazılı dönemde bilinen ilk alfabesi Göktürk Alfabesidir. Daha sonra sırasıyla Uygur, Arap, Latin alfabeleri kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla, 1 Kasım 1...

Ünlem İşareti ( ! ) nerede kullanılır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Heyecan, şaşkınlık, korku, acıma, kızgınlık gibi duyguları anlatan kelime veya cümlelerden sonra kullanılan işarete ünlem denir. Aman Allah'ım, manzara ne güzel! Aaa! Sen artık çok oluyorsun. Heyecanlı seslenişlerden, emir ve hitaplardan sonra ü...

Ünlülerle ilgili hangi kurallar vardır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ünlülerle ilgili Türkçenin iki önemli kuralı vardır: Büyük ünlü (ses) uyumu Küçük ünlü uyumu Türkçe kelimeler kalın ünlüyle başlayıp kalın ünlüyle bitiyorsa veya ince ünlüyle başlayıp ince ünlüyle bitiyorsa buna büyük ünlü uyumu denir. Ör: Arkadaşlar...

Virgül ( , ) nerede kullanılır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Cümlede birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Ör: Meyve tabağında elma, muz, kiraz ve çilek vardı. Ör: Evde, işte, yollarda, her yerde hep seni düşünüyorum. Cümlede özne olan kelime, kendisinden sonra...