Başlangıç » Etiket Arşivi Eğitim (page 20)

Tag Archives: Eğitim

Anlatım yöntemi ile öğretim

24 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Yararlı Yönleri: Geniş bir gruba aynı koşullarda öğretim yapılır. Konu dağılmadan ve kesilmeden sıra ile işlenir. Öğreticinin ses ve sözünün etkili gücünden yararlanılır. Önceden hazırlıklı olmayan katılımcı grubuna öğretim yapılabilir. Diğer teknikl...

Öğretim yöntemleri

24 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Anlatım (Takrir) Yöntemi Tartışma (Soru – Cevap) Yöntemi Gösteri Yöntemi Grup Tartışması Yöntemi Örnek Olay Yöntemi Rol Oynama Yöntemi Beyin Fırtınası Yöntemi Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri”nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) der...

Ders içeriğinin belirlenmesi

24 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Bir eğitim programının içeriğinin belirlenmesi bir karar verme sürecidir. İki önemli kriter vardır: § Uygun olmalı. Katılımcının özel bilgiyi edinmesine olanak sağlarlar. ·         Kaynak: ...

Öğrenci özellikleri

24 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Sosyal özellikler ·         Bilişsel özellikler Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri”nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011). ...

Öğrenci analizi

24 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Öğrenci Özellikleri § Sosyal özellikler § Bilişsel özellikler Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri”nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011). ...

Eğitim ihtiyacı saptama teknikleri

24 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kayıt ve raporları inceleme Grup toplantıları düzenleme Görüşme – mülakat Anket uygulama Gözlem Test uygulama Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri”nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011). ...

Eğitim sürecinde “analiz”

24 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

İhtiyaç Analizi ·         İçerik Analizi ·         Yeterlilikleri geliştirilmesi istenen personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı aynı görevde kalacak çalışanların yetişme noksanlığını saptamak üzere, yapılmakta olan işin gerektirdiği yeterlikler ile ça...