Tagged: Eğitim

Eğitim

Elektronik haberleşme nedir?

Elektronik yöntemlerle bilgisayar ağları kullanıla­rak yapılan haberleşmedir. Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör: Doç. Dr. Bekir Özer, “Eğitimde Teknolojik Gelişmeler”,...

Eğitim

Bilgisayar destekli eği­tim nedir?

Bilgisayardan dersler­de öğretim etkinliklerinde ve okulun yönetim işlerin­de yararlanılması. Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör: Doç. Dr. Bekir Özer, “Eğitimde...

Eğitim

Rehberlik veya gelişim uzmanı nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Psikoloji alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişidir. Kaynak: Milli...

Eğitim

Eğitim aracı nedir?

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile...