Başlangıç » Etiket Arşivi Eğitim (page 5)

Tag Archives: Eğitim

Geçerlik nedir?

11 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

, bir ölçme aracının ölçmek istediği değişkeni ölçüp ölçmediği, ölçüyorsa onu başka değişkenlerden ne derece arınık olarak ölçtüğüdür. Kaynak: ...

Güvenirlik kestirme yöntemleri

11 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

Test-tekrar test yöntemiyle güvenirlik Paralel formlarla hesaplanan güvenirlik Eşdeğer iki yarıyla hesaplanan güvenirlik Testi oluşturan maddelerin birbiriyle uyumuna bakılarak güvenirliğin kestirilmesi Doç. Dr. Selahattin Gelbal’ın “Ölçme ve Değerle...

Okulda güvenirlik artırma yolları

11 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

Güvenirliği artırmada en etkili yol, soru sayısını artırmaktır. Böylece birimin değeri küçülerek duyarlılık artar. Öğrencilerin sınava güdülenmesi, Ölçme aracını oluşturan soruların açık ve anlaşılır yazılması, Soruların uygun büyüklükte puntoyla yaz...

Hata kaynakları nelerdir?

10 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

·         ölçme yöntemi (yazılı, sözlü, kısa cevaplı…), ·         ölçmenin yapıldığı ortam, ·         Kaynak: ...

Ölçme araç ve yöntemlerin nitelikleri

10 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

Okulda öğrenci başarılarının ölçülmesinde farklı ölçme araç ve yöntemleri belirli oranlarda kullanılmaktadır. Bu araçlarla yapılan ölçme uygulamalarında ne kadar dikkatli olunsa da, ölçme sonuçlarına bir miktar hata karışır. Doç. Dr. Selahattin Gelba...

Ölçek türleri nelerdir?

10 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

Sınıflama ölçeği Sıralama ölçekleri Eşit aralıklı ölçek Eşit oranlı ölçek Doç. Dr. Selahattin Gelbal’ın “Ölçme ve Değerlendirme” (2007-2008 Bahar) konulu sunumdan derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011). ...