Başlangıç » Etiket Arşivi Ekoloji (page 10)

Tag Archives: Ekoloji

Ekoturizm nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kişisel tatil ve çevreye verilen önemin bileşimi. Doğa turizmi, çevre tatili de denmektedir. Ekoturizm tabiri, soyu tehlikede olan türler veya yağmur ormanı gibi bir çevresel özellik nedeniyle bir yere giden bireylere ortak bir dizi faaliyeti anlatma...

Dışsallıklar nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Başkalarının etkinliklerinin bir sonucu olarak bir toplumsal grubun ödemek zorunda kaldığı sosyal maliyet ya da elde ettiği sosyal fayda. Kaynak: Tema’nın web sitesinden derlenmiştir (Ziyaret tarihi: 26/04/2010). ...

Demografi nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan topluluklarının istatistik karakteriyle ilgilenen sosyoloji ve antropoloji dalıdır. Özellikle toplam nüfus, yoğunluk, doğum ve ölüm oranları, göçler, evlilikler vb olayları inceleyen bilim dalıdır. Kaynak: Tema’nın web sitesinden derlenmiştir (...

DDT nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Dikloro difenol trikloroethan. Çok zehirli ve inatçı bir böcek öldürücü. Kolayca vücut dokusundaki yağlarda çözülür ve gıda zincirinde birikmeye başlar. 1939 yılında keşfedilen DDT, dünyada en yaygın biçimde kullanılan böcek ilacıydı. Balıklar ve kuş...

Cıva (Hg) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Çok zehirli, gümüş rengi sıvı formunda bulunan bir ağır metal. Oda sıcaklığında sıvı halde olan tek metaldir. Buharları çok zehirlidir. Hafıza zayıflığına, baş ağrısında ve sinir hastalıklarına neden olur. Doğada cıva insana zarar vermeyen istikrarlı...

Biyoteknoloji nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Mayalama veya atık yönetimi gibi belirli bir amaç için mikro-organizmalar geliştirmeyi veya bitki veya hayvan, ürün yapmak veya bunları değiştirmek için canlı organizmaları veya bu organizmaların parçalarını kullanan teknik. Kaynak: Tema’nın web site...

Asbestos nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yalıtıcı özellikleri nedeniyle, özellikle 19 yüzyılda inşaat malzemesi, su boruları ve elektrikli aletlerde yaygın olarak kullanılan, doğal olarak ortaya çıkan lifli silikatlar. Asbestos doğada üç ayrı biçimde bulunur. Beyaz (chrysotile), mavi (croci...

Jeosfer (Geosphere) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeryüzünün belirli bir yaşam mekanını ifade eden bir terimdir. Bu mekanda litosfer (taşküre), hidrosfer (suküre), atmosfer (havaküre), ve biyosfere (canlılar dünyası) ait kesitler bulunmaktadır. Sabit bir sınırlama yapılamaz. Kaynak: Tema’nın web sit...

Jeomorfoloji nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeryüzüne ait dış görünüm şekillerini (düzlük, çukurluk, girintili çıkıntılı yapı, vb.) niteleyen bir terimdir. Kaynak: Tema’nın web sitesinden derlenmiştir (Ziyaret tarihi: 26/04/2010). ...