Başlangıç » Etiket Arşivi Ekoloji (page 18)

Tag Archives: Ekoloji

Atık su yönetimi (Wastewater management) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, atık suyun izlenmesi, işlenmesi ve tasfiyesiyle ile ilgili sistemler geliştirilmesi ve uygulanması. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Web Sitesi...

Atığın yeniden işlenmesi (Waste recycling) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeniden kullanmak amacıyla atık maddelerin toplanması ve işleme tabi tutulması; kağıdın, camın, alüminyum un ve plastiğin yeniden işlenmesi gibi. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Web Sites...

Aşınma (paslanma) (Corrosion) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Genellikle kimyasal etkiyle, bir maddede zamanla oluşan yıpranma. Aşınmaya yol açan etki maddeleri içinde en çok bilinenleri sülfür oksitleri ve klor, fluor vb. bileşikleridir. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yay...

Askıda katı madde (SS=Suspended solids) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Suda ve lağım suyunda bulunan, yaklaşık ı mikron büyüklüğünde veya daha büyük olmakla birlikte, sözgelimi kum tanesinden daha küçük katıları ifade etmek için kullanılan terim. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayı...

Anaerobik çürüme (Anaerobic digestion) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Organik yükü yüksek atık suyun havasız koşullarda arıtılması süreci. Tarım toprağında kullanılmasını sağlamak için bazı organik atıkların pis kokusunun giderilmesi süreci. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Da...

Akışkan yatak yanması (Fluidized bed combustion) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıvı yakıt ya da küçük kömürün sıvılaştırılmış yatakta yakılması. Bu süreç daha düşük ısıda yanmanın oluşmasını sağladığından, daha az miktarda nitrojen oksit üretimine yol açtığı gibi, sürece kireçtaşı ilavesi ile de kükürt oksitlerin yatak içinde o...

Akışkan yatak (Fluidized bed) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İçinden hava ya da bir gaz üflenen ince parçacıklardan oluşan katı madde yatağı. Üflenen hava ya da gazın denetimi katı maddenin bir sıvı gibi davranmasına yöneliktir. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daires...

Ağırlıksal akış (Gravity flow) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Aşınmayı ve aşırı basıncı önleyecek azami hızda kesintisiz akışa olanak sağlamak amacıyla belirli bir asgari eğimle yerleştirilmiş borulara sahip arıtma ve su sağlama sistemindeki sıvı akışı. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığ...

Afet alanları (Hazardous areas) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Deprem, heyelan, çığ, orman yangını ve taşkın gibi doğal afetlere yatkın alanlar.Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 14/04/2010. ...