Başlangıç » Etiket Arşivi Ekoloji (page 18)

Tag Archives: Ekoloji

İklimsel Olmayan Abiyotik Faktörler Nelerdir?

19 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu grupta hidrografik ve edafik faktörler yer almaktadır. Ancak toprak ile ilgili konular ilerideki ünitelerde ayrıntılı olarak incelendiği için burada değinilmeyecektir. Bilindiği gibi, yeryüzünün %71'ine yakın bölümü su ile kaplanmış durumdadı...

Kommunite Nedir?

19 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kommunite, belli çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal populasyonların meydana getirdiği topluluk olarak tanımlanır. Kommuniteyi bitkisel, hayvansal ya da her ikisine ait populasyonlar oluşturabilir. Bulundukları ortama g...

Özet olarak Çevre ve Ekoloji Nedir?

19 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Çevre terimi, canlı ve cansız elemanları ile birlikte içinde bulunduğumuz yeri ifade etmektedir. Ekoloji bilimi ise canlıların birbirleri ve çevreleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji; canlının birey, populasyon ve kommunite düzeyler...

Popülasyon nedir?

19 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Belli bir bölgede, belli bir zaman diliminde yaşayan ve aralarında gen alış verişi olan bireyler topluluğuna populasyon adı verilir. Belli bir coğrafik sınır içinde yaşayan, aralarında gen alışverişi olan ve verimli döller oluşturan populasyonlar ise...

Süksesyon (Sıralı Değişim) Nedir?

19 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Belli bir bölgedeki türlerin zaman içinde birbirini izleyerek ortaya çıkışına süksesyon adı verilmektedir. Dersin konusu ile ilişkili olduğu için şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Çıplak bir kaya yüzeyinde birçok bitki ve hayvanın gelişip yaşaması i...

Besin ve Beslenme Nedir?

19 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Canlıların yaşamsal faaliyetleri doğrudan doğruya aldıkları besinin nitelik ve niceliği ile bağlantılıdır. Besinlerin alınma biçimi de o canlının diğerleri arasındaki yerinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Ototrof organizmalar su, karbondio...