Tagged: Ekonomi

Yatırım (Investment) nedir?

Sermaye birikimiyle ilgili bir kavramdır. Bir toplumun, bir firmanın yada bir ailenin sahip olduğu sermaye stokunda, belirli bir dönemde sağlanan...

Üretim ve Tüketim nedir?

Üretim: İktisadi malların kıtlık derecelerini azaltmanın ve ihtiyaçlarla kaynaklar arasındaki gerginliği hafifletmenin tek yolu, insan ihtiyaçlarını karşılama niteliği olan malların...

Üretim Faktörleri nelerdir?

Emek: En önemli unsur insan emeğidir. İster kafa, ister kol emeği, ister vasıflı işçi, ister düz işçi olarak; ister eğitimde...

Teknik etkinlik nedir?

Bir üründen daha az üretilmeden, diğer üründen daha fazla üretilemez. Eğri üzerindeki her nokta teknik olarak etkindir. Eğri dışındaki her...

Tasarruf nedir?

Gelirin tamamını tüketim amacıyla kullanmayan bir kimse, dönem sonunda daha zengin olacaktır. Çünkü o dönemde elde ettiği gelirin bir kısmını...

Tamamlayıcı Mallar nedir?

Bir malın kullanılması sırasında birlikte kullanılması sırasında birlikte kullanılması gereken mallardır. Örneğin Şeker ile Çay; otomobil ile benzin; transistorlü radyo...

Talep ve Fiyatta Elastikiyet (Esneklik) nedir?

Talep Elastikiyeti: Talebin talebi belirleyen faktörlere nasıl tepki verdiğini gösterir. Talebin Fiyat Esnekliği: Fiyattaki nisbi değişmeye talebin vereceği nisbi değişmeyi...