Tagged: Ekonomi

Ekonomi

Yatırım (Investment) nedir?

Sermaye birikimiyle ilgili bir kavramdır. Bir toplumun, bir firmanın yada bir ailenin sahip olduğu sermaye stokunda, belirli bir dönemde sağlanan...

Ekonomi

Üretim ve Tüketim nedir?

Üretim: İktisadi malların kıtlık derecelerini azaltmanın ve ihtiyaçlarla kaynaklar arasındaki gerginliği hafifletmenin tek yolu, insan ihtiyaçlarını karşılama niteliği olan malların...

Ekonomi

Üretim Faktörleri nelerdir?

Emek: En önemli unsur insan emeğidir. İster kafa, ister kol emeği, ister vasıflı işçi, ister düz işçi olarak; ister eğitimde...

Ekonomi

Teknik etkinlik nedir?

Bir üründen daha az üretilmeden, diğer üründen daha fazla üretilemez. Eğri üzerindeki her nokta teknik olarak etkindir. Eğri dışındaki her...

Ekonomi

Tasarruf nedir?

Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü. (bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım....

Ekonomi

Tamamlayıcı Mallar nedir?

Bir malın kullanılması sırasında birlikte kullanılması sırasında birlikte kullanılması gereken mallardır. Örneğin Şeker ile Çay; otomobil ile benzin; transistorlü radyo...