Etiketler: Ekonomi

Ekonomi

Yatırım (Investment) nedir?

Sermaye birikimiyle ilgili bir kavramdır. Bir toplumun, bir firmanın yada bir ailenin sahip olduğu sermaye stokunda, belirli bir dönemde sağlanan...

Ekonomi

Üretim ve Tüketim nedir?

Üretim: İktisadi malların kıtlık derecelerini azaltmanın ve ihtiyaçlarla kaynaklar arasındaki gerginliği hafifletmenin tek yolu, insan ihtiyaçlarını karşılama niteliği olan malların...

Ekonomi

Üretim Faktörleri nelerdir?

Emek: En önemli unsur insan emeğidir. İster kafa, ister kol emeği, ister vasıflı işçi, ister düz işçi olarak; ister eğitimde...

Ekonomi

Teknik etkinlik nedir?

Bir üründen daha az üretilmeden, diğer üründen daha fazla üretilemez. Eğri üzerindeki her nokta teknik olarak etkindir. Eğri dışındaki her...

Ekonomi

Tasarruf nedir?

Gelirin tamamını tüketim amacıyla kullanmayan bir kimse, dönem sonunda daha zengin olacaktır. Çünkü o dönemde elde ettiği gelirin bir kısmını...

Ekonomi

Tamamlayıcı Mallar nedir?

Bir malın kullanılması sırasında birlikte kullanılması sırasında birlikte kullanılması gereken mallardır. Örneğin Şeker ile Çay; otomobil ile benzin; transistorlü radyo...

Ekonomi

Talep ve Fiyatta Elastikiyet (Esneklik) nedir?

Talep Elastikiyeti: Talebin talebi belirleyen faktörlere nasıl tepki verdiğini gösterir. Talebin Fiyat Esnekliği: Fiyattaki nisbi değişmeye talebin vereceği nisbi değişmeyi...