Etiketler: Elektrik

P-tip yarı iletken

Bir p-tip yarı İletken, elektron kaybetme yoluyla pozitif yüklerin sabit elektronlara ters yönde aka­cağı düşüncesiyle, yapı içinde “boşluklar” sağla­mak için...

N-tip yarı iletken

Bir n-tip yarı iletken, çok sayıda serbest elektron sağlamak için, az bir miktar arsenik (As), anti­mon (Sb) veya fosfor (P)...

Bir yarı iletken hangi özelliklere sahiptir?

Sıcaklığı arttıkça, elektrik direnci değişir. Diğer bazı malzemelerle karıştırıldığında elekt­riksel iletkenliği yükselir. Işık altında kaldığında direnci büyük ölçüde değişir ve...

Yıldırım nasıl oluşur?

Eğer İki kütlede zıt elektrik yükleri oluşursa ve yüklü kütleler birbirlerine yeterince yaklaşırlarsa, büyük bir elektrostatik kuvvet doğar ve elektrik...

Boşalma nedir?

Elektrik yükünün, yüklü bir kütleden ayrılması bo­şalma olarak tanımlanır.

Elektrostatik endüksiyon nedir?

Statik yüklenmiş bir “A” kütlesi, bir yalıtkanla yalıtılmış bir “B” İletkenine doğru yaklaştırıldığında, “B” iletkeninin yüklü “A” kütlesine yakın bölümün­de...

Elektrostatik kuvvet nedir?

Benzer elektrik yükleri (aynı yüklü) arasında bir İtme kuvveti ve farklı (zıt) elektrik yükleri arasında da bir çekme kuvveti yaratır....