Başlangıç » Etiket Arşivi Elektrik

Tag Archives: Elektrik

P-tip yarı iletken

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir p-tip yarı İletken, elektron kaybetme yoluyla pozitif yüklerin sabit elektronlara ters yönde aka­cağı düşüncesiyle, yapı içinde “boşluklar” sağla­mak için galyum (Ga), indiyum (İn) veya alü­minyum (Al) ile karıştırılmış silikon veya g...

N-tip yarı iletken

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir n-tip yarı iletken, çok sayıda serbest elektron sağlamak için, az bir miktar arsenik (As), anti­mon (Sb) veya fosfor (P) ile karıştırılmış, silikon (Si) veya germanyum (Ge) köklerinden veya alt köklerden oluşmuştur, (silikon veya germanyum içinde...

Bir yarı iletken hangi özelliklere sahiptir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıcaklığı arttıkça, elektrik direnci değişir. Diğer bazı malzemelerle karıştırıldığında elekt­riksel iletkenliği yükselir. Işık altında kaldığında direnci büyük ölçüde değişir ve üzerinden bir elektrik akımı geçirildi­ğinde dışarıya ışık verir. Kayna...

Yıldırım nasıl oluşur?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Eğer İki kütlede zıt elektrik yükleri oluşursa ve yüklü kütleler birbirlerine yeterince yaklaşırlarsa, büyük bir elektrostatik kuvvet doğar ve elektrik yükleri bir kablo olmaksızın hava üzerinden bo­şalır. Yıldırım bundan dolayı oluşur. Kaynak: Toyot...

Elektrostatik endüksiyon nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Statik yüklenmiş bir “A” kütlesi, bir yalıtkanla yalıtılmış bir “B” İletkenine doğru yaklaştırıldığında, “B” iletkeninin yüklü “A” kütlesine yakın bölümün­de “A” kütlesinin elektrik yüküne z...

Elektrostatik kuvvet nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Benzer elektrik yükleri (aynı yüklü) arasında bir İtme kuvveti ve farklı (zıt) elektrik yükleri arasında da bir çekme kuvveti yaratır. Elektrik yükleri arasında doğan bu kuvvete elektrostatik kuvvet denir. ...