Tagged: Elektrik

Elektrik

P-tip yarı iletken

Bir p-tip yarı İletken, elektron kaybetme yoluyla pozitif yüklerin sabit elektronlara ters yönde aka­cağı düşüncesiyle, yapı içinde “boşluklar” sağla­mak için...

Elektrik

N-tip yarı iletken

Bir n-tip yarı iletken, çok sayıda serbest elektron sağlamak için, az bir miktar arsenik (As), anti­mon (Sb) veya fosfor (P)...

Elektrik

Bir yarı iletken hangi özelliklere sahiptir?

Sıcaklığı arttıkça, elektrik direnci değişir. Diğer bazı malzemelerle karıştırıldığında elekt­riksel iletkenliği yükselir. Işık altında kaldığında direnci büyük ölçüde değişir ve...

Elektrik

Elektrostatik endüksiyon nedir?

Statik yüklenmiş bir “A” kütlesi, bir yalıtkanla yalıtılmış bir “B” İletkenine doğru yaklaştırıldığında, “B” iletkeninin yüklü “A” kütlesine yakın bölümün­de...