Başlangıç » Etiket Arşivi Emlak (page 4)

Tag Archives: Emlak

Servis girişi nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Büyük binalarda yan hizmetler için kullanılan ikinci derecedeki giriş. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Selamlık nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Eskiden büyük konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Sandık odası nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Genellikle penceresi olmayan, evdeki fazla eşyaların konulabileceği küçük oda. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Sahibinden nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir mülkün, arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan doğruya sahibi tarafından satışa veya kiraya sunulması. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Resmi senet nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi b...

Rakabenedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Restorasyon nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Aslını bozmadan onarma. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Parsel nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Pafta nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

On bahçe derinliği nedir?

24 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Ölçek nedir?

24 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunluklar arasındaki oran. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...