Tagged: Ergonomi

Ergonomi

Yük kaldırmada doğru hareketler

· Günümüze kadar yapılan çalışmalar, yük kaldırmada, fonksiyonel anatomi açısından zayıf olan bel kasları yerine, daha kuvvetli ve biyo-mekanik bakımda...

Ergonomi

Sakıncalı yük kaldırma

Gövdesini öne bükerek 40 kilogram bir ağırlığı yerden kaldıran normal bir insanın, bel omurları arasındaki fibroelastik kıkırdak dokusu üzerine 450...

Ergonomi

Bir yükü kaldırmak

Gövdenin pozisyonu ve çeşitli anatomik bölgelerin bu hareketlerden etkilenmesi; · kaldırılan yükün ağırlığına, · yükün kaldırıldığı yüksekliğe ve · tutuş...