Başlangıç » Etiket Arşivi Felsefe (page 4)

Tag Archives: Felsefe

Din felsefi nasıl temellendirilir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Felsefe dini temellendirirken dine rasyonel açıdan bakmak zorundadır. Akla dayanmalıdır. Tutarlı olmalı çelişkilere düşmemelidir. Felsefe dini temellendirme çabasında nesnel olmak ve eleştirel bir tavır takınmak durumundadır. Felsefe dini temellendir...

Teoloji ile din felsefesinin farkı nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Teoloji (ilahiyat) de tıpkı din felsefesi gibi dini ve Tanrıyı konu alır. Teoloji, doğrudan doğruya inanca dayanır; inancın sınırları dışına çıkmaz. Teoloji açıklamalarında Tanrının gönderdiği kutsal kitaplara, peygamberlerin bildirdiklerine ve din a...

Dine felsefi açıdan nasıl yaklaşılır?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Dine felsefi yaklaşım her şeyden önce din gerçeğini kabul eden ve anlamladırmaya çalışan bir yaklaşımdır. Dini, dinin temel kavramlarını ve inançlarını değerlendirmek, din gerçeğine eleştirel bir gözle yaklaşmakla olur. Bunu da felsefe yapabilir. Din...

Din Felsefesinin içeriği nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Din felsefesi, dini konu edinen, dinin temellerini ve öğelerini ele alan, sorgulayan felsefe dalıdır. Başka bir deyişle din felsefesi, dinin felsefe açısından ele alınması, din hakkında düşünme ve açıklamadır. Din felsefesi dine ahlak ve sanat felsef...

Ortak estetik yargılar var mıdır?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Düşünürler tarafından estetik yargılar üzerine iki farklı görüş geliştirilmiştir. Bu görüşlerden biri ortak estetik yargıların olamayacağını, diğeri ise olabileceğini savunan görüşlerdir.Ortak estetik yargıların varlığını reddedenler: İnsanların este...

Estetik yargılar hangi kavramlara dayanır?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir sanat eseri hakkında verilen beğeniye ait yargılar estetik yargılardır. Estetik yargılar GÜZEL ve ÇİRKİN kavramlarına dayanır. Bu nedenle estetik yargılara değer yargıları denir. Bu yargılar bilgi ve ahlak yargılarından farklıdır. ...