Başlangıç » Etiket Arşivi Felsefe (page 5)

Tag Archives: Felsefe

Existansiyalizm (varoluşçuluk) nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsanın kendi varoluşunu ancak özgürce davranarak gerçekleştirebileceğini savunur. Ancak bu özgürlük sınırsız değil, sorumlulukla belirlenmiştir. Sartre’a göre insan insanlığını kendisi yapar, değerlerini kendisi yaratır, yolunu kendisi seçer. Bu ned...

Nietzche’nin felsefi yaklaşımı nasıldır?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

O’na göre yapılması gereken; insanlığı ahlaktan kurtarmaktır. İnsan doğasına yaraşan, güçlü, korkusuz, acımasız olmaktır. Oysa tüm ahlaklar insanın güdülerini köreltir, onu pasifliğe yöneltir. Nietzche’ye göre; toplumda iki tür insan ve bunların oluş...

Egoizm (Bencillik) Nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bencillik, başkalarını dikkate almadan sadece kendi çıkarını düşünme anlamına gelir. İnsanın yalnızca kendi “ben”ine uygun olanı “iyi”nin ölçütü sayan düşüncedir. Hobbes’a göre, insanı yönlendiren ‘kendini sevme’ ve ‘kendini koruma’ içgüdüsüdür. Bu y...

Fayda ahlakı nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bireye fayda sağlayan davranış “iyi”, sağlamayan “kötü”dür. Faydalı olan kişiden kişiye değiştiği için evrensel ahlak yasası yoktur. ...

Hedonizm (Haz Ahlakı) Nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kurucusu Aristippos’tur. O’na göre haz veren şey “iyi”,haz vermeyen “kötü”dür. İnsan sadece kendi yaşadığı hazzı bilebilir. Başkalarının hazzını bilemez. Bu nedenle evrensel ahlak yasası yoktur. ...

Oto-determinizm nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Oto-deterministler, iradeyi ve ahlaki eylemleri bir kişilik ürünü olarak görürler. İnsan bilgi birikimini zenginleştirerek, kişiliğini geliştirerek ve aklını kullanarak özgürleşmiştir. Sonuç olarak kişiliği gelişmiş olanlar, gelişmemiş olanlardan dah...

İndeterminizm nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Özgür olduğunu savunanlar (gerekirci olmayanlar); indeterministlere göre, insan ahlaki eylemde tamamıyla özgürdür. İnsan kendini özgür hissettiği için toplumdaki ahlak yasalarına özgürce uyar. Bu görüşlerden her ikisi de insan gerçekleri ile bağdaşma...

Determinizm nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Özgür olmadığını savunanlar: (gerekircilik); deterministlere göre, insanın irade ve eylemleri içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiştir. Bireyin içinde bulunduğu şartlar iradeyi belirler ve kişinin özgür karar vermesini engeller. Bu yüzden insa...

Değer yargıları nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir gerçekliği değil, bir değerlendirmeyi içeren yargılardır, özneldir. Kişiden kişiye değişir. Değer yargılarının alanı geniştir. Kanıtlanamaz ve çürütülemezler. Mantık yargıları-“doğru”,yanlış” Sanat yargıları-“güzel”,”çirkin” Din yargıları –“sevap...

Gerçeklik yargıları nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Nesneler dünyasına ilişkin yargılardır. Kişiden kişiye değişmez nesneldir. ”Doğru” veya “yanlış” olurlar. Kanıtlanabilir ya da çürütülebilirler. ...

Estetik yargıların hangi özellikleri vardır?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Estetik yargıların özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: Bilgisellik ve objektiflik yoktur. Yani doğrulanıp yanlışlanamaz. Sübjektif yargılardır. Zihin bütün insanlarda ortaktır. Beğeni ise kişilere göre değişir. Bu nedenle ” beğeniler üzerine tartışı...