Başlangıç » Etiket Arşivi Fizik (page 20)

Tag Archives: Fizik

Katıların öz kütlesinin ölçülmesi

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Tahta ve demirden yapılmış homojen, küp şeklinde iki cisim olsun. Bu iki cismi 1'er cm3’lük parçalara ayırdığımızı düşünelim. Ayırdığımız parçaları tarttığımızda tüm tahta parçalarının kütlelerini birbirine eşit buluruz. Aynı şekilde tüm demir p...

Kütle ile ağırlık arasındaki ilişki

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Ağırlık bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir. Bir cismin kütlesi her yerde aynı kalırken ağırlığı ölçüldüğü yere göre değişir. Çünkü yerin çekim kuvveti her yerde aynı değildir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Li...

Kütle nasıl korunur?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dışarıya hiçbir madde çıkmaması ve dışarıdan hiçbir madde girmemesi koşuluyla kütle korunur. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 1 (Hazırlayan: Ayşe ARSLAN – Fazlı ER...

Ağırlık nasıl ölçülür?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Ağırlık bir kuvvet olduğundan dinamometre ile ölçülür. Dinamometreler kuvvetin bir yay üzerinde oluşturduğu şekil değişikliği yardımı ile ağırlığı ölçmemize olanak sağlar. SI birim sisteminde ağırlık birimi Newton'dir. Newton kısaca (N) ile göst...

Ağırlık nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Yerküre bütün maddeleri merkezine çeker. Bir cisme uygulanan yerçekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık G ile gösterilir. Yerkürenin kütlesi yaklaşık 6.1024 kg'dır. Yerin 1 kg'lık kütleye uyguladığı çekim kuvveti yerin çekim alan şiddeti ve...

Eşit kollu terazi

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Laboratuarlarda kütle genellikle eşit kollu terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazi­lerde terazi kolu denilen düzgün bir çubuk ortasından bir desteğe oturtul­muştur. Terazi kolu üzerinde binici denilen iki tane metal parçası vardır. Biniciler desteğin ...

Kütlenin ölçülmesi

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Maddenin şekline, rengine ve türüne bağlı olmayan bir özelliği olan kütle terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazi, bakkal terazisi, elektronik terazi gibi çeşitleri vardır. Bir maddenin kütlesi, terazide standart kütle olarak kabul edilen birim kütlele...

Kütle

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Madde miktarının karşılaştırılmasında hacimden daha güvenilir bir özellik olan kütle kullanılabilir. Kütle, madde miktarı ile ilgili bir büyüklüktür. Madde miktarı arttıkça kütle de artar. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğr...

Düzgün olmayan cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Düzgün geometrik şekle sahip olmayan cisimlerin hacimleri matematiksel bağıntılarla bulunamaz. Bu cisimlerin hacimlerinin ölçülmesinde, cismin içinde çözünmediği sıvılardan yararlanılır. Örneğin, şekli düzgün olmayan taş parçasının hacmi şu şekilde b...

Sıvıların hacimlerinin ölçülmesi

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıvıları oluşturan tanecikler katı taneciklerine göre daha hareketlidir. Sıvılar akışkandır. Bu nedenle bulundukları kabın şeklini alırlar. Sıvıların belli bir hacimleri vardır. Ancak belirli bir şekilleri yoktur. Örneğin çay bardağındaki su, su bard...

Katı maddelerin hacmi

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Bütün maddeler atom ve molekül denilen taneciklerden oluşmuştur. Bu tanecikler hareketlidir. Katı maddelerde tanecikler birbirine çok yakındır ve sadece titreşim hareketi yaparlar. Bu nedenle katı maddelerin belirli bir hacmi ve şekli vardır. Bazı ka...

Maddelerin hacmi

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir maddenin uzayda kapladığı yere o maddenin hacmi denir. Her maddenin kapladığı yer farklıdır. Hacim V ile gösterilir. Uluslararası birim sisteminde (SI) hacim birimi metre küptür (m3). Sıkça kullanılan hacim birimlerinden birisi de litredir. Litre...