Başlangıç » Etiket Arşivi Fizik (page 30)

Tag Archives: Fizik

Girişim nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

1801 yılında İngiliz fizikçisi Young, ışıkla bir deney gerçekleştirmiştir. Yaptığı deneyde Young, ışığı dar bir yarıktan geçirmiştir. Yarıktan geçen ışık yayılmış olup, daha sonra önde bulunan yan yana iki yarıktan geçmiştir. Bu iki yarık, ilk yarıkt...

Doğru “enerji” tanımı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilim adamları enerjinin iş yapabilme ka­pasitesi olduğunu söylüyor. Aynı zaman­da ışık, ısı ve sesin de enerji olduğunu söylüyor. Diğer yandan her şeyin enerji olduğunu söyleyenler de var. İlk tanıma bakınca enerji bir itici güç gi­bi gözüküyor. İki...

Yapıcı girişim nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İki veya daha fazla ses dalgaları arasındaki girişim, sesin şiddetinin artmasına veya azalmasına yol açabilir. Bir ses dalgasının bir seri sıkışma veya gevşemelerden ibaret olduğunu hatırlayalım. İki dalga girişim yaparsa, her dalganın sıkışma ve gev...

Beta parçacıkları

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Beta parçacıkları ise pozitif veya negatif yüklü elektronlardır. Bunlara pozitron ya da elektron da denilir. Beta parçacıkları, alfa parçacıklarından daha hızlı hareket edip, daha uzağa gidebilirler. Beta parçacıklarının etkileme gücü, alfa parçacıkl...

Enerji için iki önemli nokta

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Enerji için genel bir tanım vermektense iki önemli noktayı belirtelim. (1) Enerjiyi bir özellik, maddesel olsun ya da olmasın bütün fiziksel sistemlerin değişik durumlarına at­fettiğimiz bir nicelik olarak düşünmeliyiz. Örneğin, hareket eden bir cism...

Yok edici girişim nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Yok edici girişim bir dalganın sıkışması ile diğer bir dalganın gevşemesi birleştiği zaman meydana gelir. Yok edici girişim genliği azaltır ve sesin şiddetinin azalmasına yol açar. Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcıl...

Nükleer radyasyon

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Radyoaktif bir elementin çekirdeği kararsızdır. Çekirdekte bir değişme olursa bu radyasyon olarak yayılır. Çekirdekten yayılan üç tür radyasyon vardır. Bunlar alfa parçacıkları, beta parçacıkları ve gama ışınlarıdır. Her bir alfa parçacığı, içerisind...

Maddelerde fiziksel değişiklik nasıl tanımlanır?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir cam levha kırıldığı zaman, camın ebadı değişir. Ancak, kırılmış cam parçaları, ilk cam levhanın cam özelliklerini hala taşırlar. Tahtadan yapılmış bir raf veya sandalye de hala tahtanın özelliklerini taşır. Sadece onun şekli ve ebadında bir değiş...

Yoğunluk nedir?

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Yoğunlukta fiziksel bir özelliktir. Yoğunluk, birim hacimdeki madde miktarıdır. Kübik santimetre başına düşen gram olarak ifade edilebilir (g/cm3). Suyun yoğunluğu 1 g/cm3’tür. Yoğunluk, bir maddenin önemli bir fiziksel özelliğidir. Bir madde yoğunlu...

Maddenin fiziksel özellikleri

16 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Şimdi elimizde dört adet test tüpü olsun. Her bir test tüpü bir sıvı ile doldurulsun. Birinci tüpteki sıvı mavi renklidir. İkinci test tüpündeki sıvı kötü bir kokuya sahiptir. Üçüncü test tüpüne atılan ufak bir çelik bilye yüzmektedir. Dördüncü tüpü ...