Tagged: Fizik

X-ışınları nasıl soğurulabilir?

X-ışınları ışık hızı ile hareket ederler. X-ışınları bütün maddelerden geçebilir. Ancak, tüm maddeler, gazlarda dahil olmak üzere, X-ışınlarını bir dereceye...

Radyoaktif atomlar

Bazı elementlerin radyoaktif atomları doğada bulunurlar. Radyoaktif bir atoma nüklit adı verilir. Radyoaktif atomlar, laboratuarda elementlerin nötronlar ve yüklü parçacıklarla...

Niçin bazı atomlar radyoaktiftir?

Hafif bir elementin kararlı olup olmaması, çekirdeğindeki protonların ve nötronların sayısına bağlıdır. Bir atomdaki protonların nötronlara oranı yaklaşık olarak eşitse,...

Aynalar ve yansıma

Bir aynaya baktığınız zaman, kendi görüntünüzü görürsünüz. Aynada bir görüntü meydana gelir, çünkü ışık düz bir doğru boyunca yayılır. Işık,...

Yoğunluk nedir?

Yoğunlukta fiziksel bir özelliktir. Yoğunluk, birim hacimdeki madde miktarıdır. Kübik santimetre başına düşen gram olarak ifade edilebilir (g/cm3). Suyun yoğunluğu...

Maddenin fiziksel özellikleri

Şimdi elimizde dört adet test tüpü olsun. Her bir test tüpü bir sıvı ile doldurulsun. Birinci tüpteki sıvı mavi renklidir....