Başlangıç » Etiket Arşivi Fizik (page 4)

Tag Archives: Fizik

Maddi nokta nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Kinematik konusunun daha iyi anlaşılması bakımından bazı kavramların bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, hesaplamalarda hataya neden olmayacak şekilde konumunu geometrik bir nokta gibi niteleyeceğimiz çok küçük bir madde parçasına maddi nokta denir...

Kinetik nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Kinetik, hareketle beraber, cisme etkiyen kuvvetler ile cismin kütlesi de ele alınarak, kuvvetlerle hareket arasındaki bağıntı incelenir. Kaynak: İsimsiz, “Bölüm I.2. Dinamik-Kinematik – Tek Boyutta Hareket”, sciart.karaelmas.edu.tr, Erişim Tar...

Kinematik nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Kinematik, cisimlerin kütleleri ve cisme etkiyen kuvvetler ele alınmadan onların sadece hareketleri incelenir. Burada sadece zaman ile alınan yol arasındaki ilişkiyi veren hareket denkleminin kurulmasına çalışılır. Kinematik, belli bir zaman sonundak...

Dinamik nedir? Kaç kısma ayrılır?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Mekanikte cisimlerin hareketini inceleyen kısmına dinamik adı verilir. Dinamik, Kinematik ve Kinetik olmak üzere iki kısma ayrılır.  Kaynak: İsimsiz, “Bölüm I.2. Dinamik-Kinematik – Tek Boyutta Hareket”, sciart.karaelmas.edu.tr, Erişim Tarihi: ...

“Hareket” nedir?

15 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hareketin geometrik tanımı; burada hareketin yörüngesi ve bu yörünge üzerinde zamanın fonksiyonu olarak alınan yollar her an için belirlidir. Bunu yapabilmek için yörünge üzerinde, doğru veya yay parçasının, başlangıç noktası olarak belirlenen noktas...

Tek boyutta hareket ve temel kavramlar

15 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir cismin hareketliliğini ve durgunluğunu tanımlamak amacıyla durgun kabul edilen bir ikinci cisim seçilir ve bu durağan cisme referans sistemi (karşılaştırma sistemi) adı verilir.  Genelde hareketin referans noktası olarak yer küre seçilir ve buna ...

Bir boyutta esnek ve esnek olmayan çarpışmalar

14 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Kinetik enerjinin çarpışmadan önce ve sonra aynı olup olmaması çarpışmanın esnek veya esnek olmadığını belirlemede kullanılır. Toplam momentum ve toplam kinetik enerjinin çarpışmadan önce ve sonra sabit kaldığı çarpışmadır. Momentumun korunduğu halde...