Etiketler: Fizik

Fizik

Maddi nokta nedir?

Kinematik konusunun daha iyi anlaşılması bakımından bazı kavramların bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, hesaplamalarda hataya neden olmayacak şekilde konumunu geometrik bir...

Fizik

Kinetik nedir?

Kinetik, hareketle beraber, cisme etkiyen kuvvetler ile cismin kütlesi de ele alınarak, kuvvetlerle hareket arasındaki bağıntı incelenir. Hareketle ilgili, hareket...

Fizik

Kinematik nedir?

Kinematik, cisimlerin kütleleri ve cisme etkiyen kuvvetler ele alınmadan onların sadece hareketleri incelenir. Burada sadece zaman ile alınan yol arasındaki...

Fizik

Dinamik nedir? Kaç kısma ayrılır?

Mekanikte cisimlerin hareketini inceleyen kısmına dinamik adı verilir. Dinamik, Kinematik ve Kinetik olmak üzere iki kısma ayrılır.  Kaynak: İsimsiz, “Bölüm...

Fizik

“Hareket” nedir?

Hareketin geometrik tanımı; burada hareketin yörüngesi ve bu yörünge üzerinde zamanın fonksiyonu olarak alınan yollar her an için belirlidir. Bunu...

Fizik

Tek boyutta hareket ve temel kavramlar

Bir cismin hareketliliğini ve durgunluğunu tanımlamak amacıyla durgun kabul edilen bir ikinci cisim seçilir ve bu durağan cisme referans sistemi...