Başlangıç » Etiket Arşivi Fizik (page 5)

Tag Archives: Fizik

Nükleer güç santralleri nedir?

26 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük atomlara bölünmesi (fisyon) veya hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları oluşturması (füzyon) sonucu çok büyük bir miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjiye...

Güneşteki reaksiyonlar

26 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

Güneşteki reaksiyonlar, füzyon reaksiyonudur. Bu reaksiyonun yarattığı sıcaklık fisyon reaksiyonundakinden çok daha fazladır (birkaç milyon derece santigrad). Bu yüzden bu sıcaklığı kontrol edebilecek bir füsyon reaktörü henüz kurulamamıştır. Kaynak:...

Fisyon ve füzyon nedir?

26 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük atomlara bölünmesine (fisyon) veya hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları oluşturmasına (füzyon) denir. Kaynak: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu web sitesinde...

Nükleer enerji nedir?

25 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük atomlara bölünmesi (fisyon) veya hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları oluşturması (füzyon) sonucu çok büyük bir miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjiye...

Nükleer serpinti nedir?

25 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

Atmosferde gerçekleştirilen nükleer bomba denemeleri sonucu meydana gelen radyoaktif serpintiler, radyoaktif çevre kirliliğine neden olan en büyük yapay radyasyon kaynağıdır. Ancak 1960'lı yılların başlarında bu yolla maruz kalınan radyasyon doz...

Radyasyon ve yaşam arasında nasıl ilişki vardır?

25 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

İnsanoğlu varoluşundan bu yana sürekli olarak radyasyonla iç içe yaşamak zorunda kalmıştır. Dünyanın oluşumuyla birlikte tabiatta yerini alan çok uzun ömürlü (milyarlarca yıl) radyoaktif elementler yaşadığımız çevrede normal ve kaçınılmaz olarak kabu...

Nükleer reaktörler nedir?

25 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

Nükleer reaktörler nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Temel olarak fisyon sonucu açığa çıkan nükleer enerji nükleer yakıt ve diğer malzemeler içerisinde ısı enerjisine dönüşür. Bu ısı enerjisi bir soğutucu vasıtasıyla çekil...

Nükleer santrallerin diğer santrallerden farkı nedir?

24 Mart 2011 Nedir Yorum Yaz

Nükleer santraller ısı üretmek için nükleer reaksiyonu kullandıkları ve bunun sonucunda çevreye salınmaması gereken radyoaktif maddeler ürettikleri için, bazı ek sistemler kullanırlar. Örneğin, birçok nükleer santralde nükleer yakıtı barındıran yakıt...